KHINH BI BON BAN THIU NAY
Thật đáng buồn cho những kỷ hèn hạ như BÙI THANH HIẾU, PHẠM CHÍ DŨNG, NGUYỄN LÂN THẮNG, TRẦN HUỲNH DUY THỨC, LE DUNG VOVA,…

Sự Bẩn Thỉu Vô Ơn Của Những Hèn Hạ Như Bùi Thanh Hiếu, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Lân Thắng, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Dũng Vova, Kenny Diệp
SỰ BẨN THỈU VÔ ƠN CỦA NHỮNG HÈN HẠ NHƯ BÙI THANH HIẾU, PHẠM CHÍ DŨNG, NGUYỄN LÂN THẮNG, TRẦN HUỲNH DUY THỨC, LÊ DŨNG VOV...
SỰ BẨN THỈU VÔ ƠN CỦA NHỮNG HÈN HẠ NHƯ BÙI THANH HIẾU, PHẠM CHÍ DŨNG, NGUYỄN LÂN THẮNG, TRẦN HUỲNH DUY THỨC, LÊ DŨNG VOV...
SỰ BẨN THỈU VÔ ƠN CỦA NHỮNG HÈN HẠ NHƯ BÙI THANH HIẾU, PHẠM CHÍ DŨNG, NGUYỄN LÂN THẮNG, TRẦN HUỲNH DUY THỨC, LÊ DŨNG VOV...

Nguồn: Trang thông tin chống phản động

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây