Sáng qua (20.7), Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV chính thức khai mạc tại Hà Nội.

Đại biểu Quốc hội phải hết lòng vì nước, vì dân
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV

Trong bài phát biểu thường lệ tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội (QH) khóa XV, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định trải qua hơn 75 năm, với 14 nhiệm kỳ hoạt động, QH Việt Nam (VN) đã luôn gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, không ngừng phát huy vai trò, vị trí là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước VN Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN. “Nhìn một cách tổng thể, chúng ta nhận thấy mỗi khóa QH đều để lại những dấu ấn riêng và đều hoàn thành trọng trách mà nhân dân giao phó, thực hiện đúng chức năng lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước”, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Quốc hội gắn bó mật thiết với nhân dân

Điểm lại các thành tựu của QH trong các hoạt động từ lập hiến, lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước cho tới đối ngoại, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định những thành tựu đạt được của QH nước ta trong 75 năm qua bắt nguồn từ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng – nhân tố quyết định để QH hoàn thành xuất sắc trọng trách mà nhân dân giao phó. “QH các khóa đã luôn luôn nắm vững đường lối, quan điểm và các chủ trương, chính sách của Đảng để thể chế hóa thành luật pháp và vận dụng đúng đắn vào các hoạt động của QH”, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định.

Tất cả các vị đại biểu QH chúng ta khóa này cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, nâng cao trình độ về mọi mặt, gần gũi và lắng nghe ý kiến của nhân dân, thực hiện và hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà cử tri và nhân dân giao phó

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Theo Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, đó là kết quả của sự gắn bó mật thiết giữa QH với nhân dân, nắm bắt đúng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; lắng nghe và tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị xác đáng của cử tri và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, làm cho QH thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Đồng thời, đó cũng là kết quả của quá trình đổi mới không ngừng về tổ chức, phương thức làm việc của QH, năng lực hoạt động của các đại biểu QH và các cơ quan của QH.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động

Khẳng định yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ đất nước trong giai đoạn mới đang đặt ra những nhiệm vụ nặng nề nhưng rất vẻ vang với rất nhiều thuận lợi nhưng cũng nhiều khó khăn, thách thức, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị QH cần phát huy những thành tựu và kinh nghiệm của 75 năm qua, tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động để đáp ứng tốt nhất yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đất nước trong giai đoạn mới.

“Muốn thế, cần nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc vai trò, vị trí và trách nhiệm của QH trong hệ thống chính trị nước ta do Đảng Cộng sản VN lãnh đạo, để từ đó, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện thật tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, kịp thời thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và nguyện vọng của nhân dân”, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định.

Cụ thể, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị QH cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò, vị trí của mình trong việc tạo lập khuôn khổ pháp lý cho các hoạt động của đất nước, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, nhất là giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn, phát huy dân chủ, tăng tính tranh luận, phân tích sâu, làm rõ những thành tích, ưu điểm, cũng như những tồn tại, khuyết điểm, tìm ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp xác đáng, khả thi. Chú trọng giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát.

Song song đó, nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước theo hướng ngày càng chính xác, thực chất hơn, nhất là việc quyết định ngân sách nhà nước, các vấn đề về kinh tế – xã hội, tổ chức bộ máy nhà nước, các dự án công trình quan trọng quốc gia. Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế, góp phần thực hiện đường lối đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa của Đảng và Nhà nước.

Về trước mắt, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị cần tập trung làm tốt công tác thể chế hóa, cụ thể hóa các quyết sách quan trọng được khẳng định tại Đại hội XIII của Đảng, chuẩn bị về mọi mặt, bảo đảm cho hoạt động của QH khóa XV có nhiều khởi sắc và đạt chất lượng ngày càng cao, đáp ứng được những yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng, và tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trong giai đoạn mới.

“Muốn thế, một vấn đề hết sức quan trọng, có ý nghĩa quyết định tôi muốn nhấn mạnh thêm là, tất cả các vị đại biểu QH chúng ta khóa này cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, nâng cao trình độ về mọi mặt, gần gũi và lắng nghe ý kiến của nhân dân, thực hiện và hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà cử tri và nhân dân giao phó”, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Quốc hội chia sẻ sâu sắc với người dân vùng dịch

Trước đó, trong phát biểu khai mạc kỳ họp thứ nhất, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ cho biết QH và các đại biểu chia sẻ những khó khăn, thử thách rất lớn do đại dịch Covid-19 đang diễn ra tại TP.HCM và nhiều tỉnh thành trong cả nước. “Đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó kiểm soát, tác động tiêu cực, kéo dài đến kinh tế khu vực và thế giới, trong đó có nước ta. Dịch làm thay đổi cấu trúc kinh tế, phương thức quản trị và đời sống kinh tế, xã hội toàn cầu, buộc nhiều nước phải thay đổi định hướng, chiến lược phát triển theo hướng đề cao tinh thần tự lực, tự cường, chú trọng đầu tư và phát triển thị trường nội địa”, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Ở trong nước, theo Chủ tịch QH Vương Đình Huệ, tăng trưởng kinh tế nước ta vẫn thấp hơn mục tiêu đề ra và còn nhiều khó khăn, thách thức do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư lây lan nhanh ở nhiều tỉnh, thành, diễn biến phức tạp, khó kiểm soát và có thể còn kéo dài. Sản xuất kinh doanh, sinh kế, việc làm, đời sống của nhân dân, nhất là ở những vùng có dịch và những ngành, lĩnh vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của đại dịch gặp rất nhiều khó khăn.

Chủ tịch QH cũng cho biết kỳ họp đầu tiên diễn ra trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ở một số địa phương với khối lượng công việc nhiều, nội dung hết sức quan trọng, thu hút sự quan tâm, chú ý và kỳ vọng rất lớn của cử tri và nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài. Thành công của kỳ họp này sẽ là tiền đề, động lực rất quan trọng cho hoạt động của QH trong cả nhiệm kỳ khóa XV. “QH quan tâm sâu sắc, chia sẻ những khó khăn, thử thách rất lớn do đại dịch Covid-19 đang diễn ra tại TP.HCM và nhiều tỉnh trong cả nước. Vì vậy, đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ, tập trung cao độ, phát huy trí tuệ, tận dụng thời gian đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết và chất lượng, góp phần vừa rút ngắn thời gian vừa đảm bảo cho kỳ họp thành công tốt đẹp”, Chủ tịch QH đề nghị.

Anh Vũ


Nguồn: Cánh cò

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây