Ban chấp hành Trung ương nhất trí đề xuất, giới thiệu bổ sung 23 nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo Nhà nước nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Sau 4 ngày làm việc, hội nghị Trung ương 3 (khóa XIII) hoàn thành chương trình đề ra vào chiều 8/7, kết thúc sớm so với dự kiến một ngày.

Phát biểu bế mạc, về công tác cán bộ, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói Trung ương nhất trí cao với phương án do Bộ Chính trị trình về tiếp tục kiện toàn nhân sự chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV.

Trước đó, hội nghị Trung ương 2 khóa XIII (tháng 3/2021) đã quyết định giới thiệu nhân sự ba chức danh chủ chốt là Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, và cho ý kiến giới thiệu nhân sự đảm nhiệm 24 chức danh lãnh đạo khác của các cơ quan nhà nước.

Trung ương giới thiệu bổ sung 23 nhân sự lãnh đạo
Đại biểu tham dự hội nghị Trung ương 3, khóa XIII.  

Kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa XIV (tháng 3 và 4/2021) đã bầu hoặc phê chuẩn các nhân sự được giới thiệu.

Hội nghị Trung ương 3 (khóa XIII) lần này không bỏ phiếu giới thiệu hoặc lấy ý kiến lại với 3 chức danh chủ chốt cũng như 24 chức danh lãnh đạo khác nêu trên; mà chỉ giới thiệu bổ sung 23 nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo trong bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Như vậy, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc vào ngày 20/7 tới sẽ bầu hoặc phê chuẩn 50 chức danh lãnh đạo, gồm các nhân sự đã được giới thiệu qua hai hội nghị Trung ương nêu trên.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, hội nghị Trung ương 3 (khóa XIII) đã quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII; Quy định về thi hành Điều lệ Đảng và Quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ khoá XIII.

Trung ương giới thiệu bổ sung 23 nhân sự lãnh đạo
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Trung ương 3, khóa XIII.  

Theo đó, Quy chế làm việc của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII có những bổ sung, sửa đổi tuy không nhiều nhưng quan trọng, liên quan đến trách nhiệm và quyền hạn của Ban chấp hành Trung ương, của Uỷ viên Trung ương (bao gồm cả Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư), của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; trách nhiệm và quyền hạn của Tổng bí thư, Thường trực Ban Bí thư, của Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, và về chế độ làm việc, phương pháp công tác…

Những nội dung mới của Quy định thi hành Điều lệ Đảng lần này chủ yếu tập trung vào một số vấn đề để làm tốt hơn công tác đảng viên như: Giới thiệu và kết nạp người vào Đảng; công nhận đảng viên chính thức; phát thẻ và quản lý thẻ đảng viên, quản lý hồ sơ đảng viên và thủ tục chuyển sinh hoạt đảng; một số quy định về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên; việc lập các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của cấp uỷ; sinh hoạt định kỳ của đảng bộ, chi bộ cơ sở; đảng uỷ cơ sở được uỷ quyền quyết định kết nạp và khai trừ đảng viên; tổ chức cơ quan kiểm tra; khen thưởng đối với tổ chức đảng và đảng viên; đảng đoàn và ban cán sự đảng…

Tại hội nghị, sau khi xem xét các tờ trình của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương đã bầu bổ sung hai Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; đồng thời quyết định cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Trần Văn Nam, Uỷ viên Trung ương, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương; khai trừ ra khỏi Đảng ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Uỷ viên Trung ương.

Ngoài 3 chức danh chủ chốt và 24 chức danh lãnh đạo khác đã kiện toàn vào tháng 3, tháng 4/2021, các chức danh lãnh đạo còn lại trong bộ máy Nhà nước (được giới thiệu bổ sung tại hội nghị Trung ương lần này) gồm có:

Khối Chính phủ, vị trí Phó thủ tướng; các bộ trưởng, trưởng ngành ở các vị trí Bộ trưởng Công an; Tư pháp; Kế hoạch Đầu tư; Giao thông Vận tải; Tài nguyên Môi trường; Thông tin Truyền thông; Lao động Thương binh Xã hội; Khoa học Công nghệ; Y tế; và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Khối Quốc hội, vị trí Phó chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban…

Ngoài ra còn có vị trí Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

50 chức danh lãnh đạo sắp được bầu, phê chuẩn

Tùng Lâm 


Nguồn: Cánh cò

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây