Những ngụy biện, xảo trá về ngày 30 tháng Tư của đám vong quốc hủi nô

Đến hẹn lại lên, cứ 30/4 hàng năm là đám vong quốc hủi nô và đám dân chủ giẻ rách lại vo ve xuyên tạc cuộc chiến tranh đánh đuổi quân xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân ta. Đám này cho rằng, đó là cuộc chiến mà “miền Bắc xâm lược miền Nam” và liên tục hộc lên rằng, ngày 30/4 là “Ngày quốc hận” hay “Tháng Tư đen”, rồi ỉ ôi về “nỗi đau mất nước”… rất thảm. Một số khác thì ngụy biện rằng, đó là cuộc “Nội chiến Nam – Bắc”, “Huynh đệ tương tàn”.v.v… Đây là những luận điệu để hợp pháp hóa hành động xâm lược của Mỹ, rửa mặt cho đám chó má người Việt, cam tâm làm tay sai cho Mỹ. Những luận điệu này chính là sản phẩm của bộ máy tuyên truyền Mỹ và đám tay sai cuồng Mỹ.

Sự thật là để hợp thức hóa hành động xâm lược, Mỹ nhảy vào Việt Nam lập nên ngụy quyền Diệm rồi mới dùng danh nghĩa đồng minh đem quân vào chiếm đóng lâu dài chứ không nhảy vào cướp chủ quyền trắng trợn như chủ nghĩa thực dân cũ đã từng làm. Việc Mỹ và chư hầu đem quân xâm lược cưỡng chiếm miền Nam được bóp méo xuyên tạc thành “giúp miền Nam chống lại sự xâm lược của miền Bắc”.

Nực cười, lần đầu tiên trong lịch sử loài người lại có chuyện miền này “xâm lược” miền kia trong cùng một quốc gia.

Bất kể ai chỉ cần đọc thông viết thạo thì đều có thể hiểu được rằng, “Xâm lược” là việc quốc gia này dùng vũ lực thôn tính lãnh thổ của quốc gia khác. Và khi đã gọi “miền Bắc”, “miền Nam”, tức là hai miền của cùng một nước thì không thể dùng từ “xâm lược” mà phải là “thống nhất” hay “giải phóng” mới đúng.

Đám dân chủ giả cầy ở Việt Nam còn cãi cố rằng, ở Việt Nam thời đó có hai quốc gia nên dùng từ “xâm lược” hay “cưỡng chiếm” là đúng. Nhưng sự thật là, khi xâm lược miền Nam, thì Mỹ – ngụy chỉ kiểm soát được một nửa miền Nam và chúng đã cố gắng đánh chiếm luôn nửa còn lại do Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam kiểm soát và nhân dân miền Bắc đã cùng nhân dân miền Nam đánh cho Mỹ cút ngụy nhào.

Sự thật lịch sử còn cho thấy thời đó không có ai cho rằng trên lãnh thổ Việt Nam có hai quốc gia, ngay cả ngụy quyền Sài gòn cũng vậy.

Những ngụy biện, xảo trá về ngày 30 tháng Tư của đám vong quốc hủi nô

Ngay trong lời mở đầu của Hiến pháp Việt Nam Cộng hòa 1956 cũng đã khẳng định: “chánh thể Cộng hòa nhằm mục đích thống nhất lãnh thổ”. Điều 1 Hiến pháp này quy định: “Việt Nam là một nước Cộng hòa, độc lập, thống nhất, lãnh thổ bất khả phân”.

Tiếp đến Hiến pháp Việt Nam Cộng hòa 1967 đã tái khẳng định “mục đích thống nhất lãnh thổ” vẫn trên cơ sở nguyên tắc “Việt Nam là một nước Cộng hòa, độc lập, thống nhất, lãnh thổ bất khả phân”.

Mời xem những bằng chứng bằng hình ảnh dưới đây để thấy, ngay cả bọn ngụy quân, ngụy quyền cũng không hề công nhận khi đó Việt Nam có 2 quốc gia cùng tồn tại:

Những ngụy biện, xảo trá về ngày 30 tháng Tư của đám vong quốc hủi nô

Những ngụy biện, xảo trá về ngày 30 tháng Tư của đám vong quốc hủi nô

Những ngụy biện, xảo trá về ngày 30 tháng Tư của đám vong quốc hủi nô

Những ngụy biện, xảo trá về ngày 30 tháng Tư của đám vong quốc hủi nô

Bức tranh cổ động thứ nhất có khẩu hiệu: “Toàn dân đoàn kết để bảo vệ miền Nam, giải phóng miền Bắc”.

Bức tranh cổ động thứ hai viết: “Muốn thống nhất lãnh thổ phải có Tổng thống Ngô Đình Diệm”.

Bức tranh thứ ba và thứ tư là 2 con tem của VNCH được in khẩu hiệu “Toàn dân đoàn kết, chuẩn bị Bắc tiến” với đích cắm cờ ba que là Chùa Một Cột của Hà Nội.

Nhìn những bức tranh đó, rõ ràng là ngay cả ngụy quyền cũng đòi “Bắc tiến”, đòi “giải phóng” để “thống nhất” chứ không hề công nhận trên lãnh thổ Việt Nam có hai quốc gia riêng biệt.

Giả sử, nếu VNCH khi đó mà có được chính nghĩa để thành công thì họ cũng đã ăn mừng ngày “thống nhất”, “giải phóng” hàng năm rồi. Chỉ vì thất bại nên họ mới ngụy biện. Thắng thì đó là “thống nhất”, thua thì tru tréo lên, giả làm nạn nhân cào mặt ăn vạ bị “xâm lược” và “mất nước” nên phải có “ngày Quốc hận”.

Về luận điệu của đám dân chủ giẻ rách hay đám có âm mưu xét lại lịch sử cho rằng cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta là “cuộc chiến giữa hai miền”, là “huynh đệ tương tàn” thì cần phải nói cho rõ.

Muốn có nhận định đúng thì cần xem xét các chủ thể trong cuộc đối đầu này là những ai.

Về bản chất, đó là cuộc chiến giữa một bên là Mỹ tức kẻ xâm lược và một bên là người Việt Nam chống Mỹ trên cả hai miền đất nước. Không hề có cuộc chiến tranh giữa miền Bắc và miền Nam. Người miền Nam trong cấu trúc ngụy quân, ngụy quyền chỉ là bình phong, công cụ, tay sai, ký sinh ăn bám do Mỹ dựng lên, để sai khiến và hoàn toàn không có quyền quyết định.

Như vậy chỉ có hai chủ thể tham gia cuộc chiến là Mỹ và người Việt Nam chống Mỹ.

Hiển nhiên là nếu Mỹ không xâm lược Việt Nam thì không có cuộc chiến tranh này và không có Mỹ thì ngụy quyền Ngô Đình Diệm đã không thể tự sinh ra. Do đó bản chất của nó là cuộc chiến tranh đánh đuổi quân xâm lược Mỹ, thống nhất đất nước chứ không phải là cuộc nội chiến, huynh đệ tương tàn.

Thật tiếc, với những chứng cứ lịch sử rõ ràng như thế mà vẫn còn những kẻ già mồm ngụy biện, xuyên tạc về ngày vui thống nhất của dân tộc. Chúng chỉ có thể là đám vong quôc hủi nô hoặc phường khốn nạn vô liêm sỉ mà thôi.

[email protected]

Nguồn: Tre làng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây