Trong giai đoạn hiện nay, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Những thành quả của cuộc chiến này đã trực tiếp góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, tăng cường hiệu quả quản lý của Nhà nước, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân và quan trọng hơn cả là đã góp phần giữ vững niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Những thành tựu làm tăng cường niềm tin của nhân dân

Hình ảnh minh họa

Tính từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay, với 13 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã diễn ra, trong đó có đến 6 Hội nghị Trung ương (6, 7, 8, 9, 11 và 12) có nội dung xử lý, kỷ luật cán bộ sai phạm, gần 60.000 cán bộ, đảng viên đã bị xử lý kỷ luật. Trong số 70 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý bị xử lý kỷ luật có cả Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; nguyên Phó Thủ tướng; Bộ trưởng và nguyên Bộ trưởng; Bí thư Tỉnh ủy; nguyên Bí thư Tỉnh ủy.

Đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo, từ năm 2013 đến nay, cơ quan thi hành án dân sự các cấp đã thu hồi được hơn 22.659 tỷ đồng (chiếm 26,7% tổng số tiền phải thi hành). Riêng năm 2020, các cơ quan tố tụng đã tạm giữ, kê biên, phong tỏa tài khoản, ngăn chặn giao dịch các tài sản có trị giá hơn 3.851 tỷ đồng, 16,858 triệu USD, 17.248.621 cổ phiếu, 51 bất động sản, 5 ô tô và nhiều tài sản khác; cơ quan thi hành án dân sự thu hồi 14.017 tỷ đồng, bằng 61%.

Nhìn vào những con số trên, có thể thấy rõ quyết tâm trong chiến lược và hành động của cuộc chiến đấu chống tội phạm tham nhũng gắn với kinh tế và chức vụ. Đương nhiên, chúng ta không được ngủ quên trên những thành quả đó, bởi lẽ công tác phòng chống tham nhũng vẫn còn những hạn chế, khó khăn, vướng mắc; tham nhũng trên một số lĩnh vực vẫn còn nghiêm trọng, phức tạp, với biểu hiện ngày càng tinh vi, gây bức xúc trong xã hội nhất là hiện tượng tham nhũng văt. Do đó, tham nhũng vẫn là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và của chế độ.

Những thành tựu làm tăng cường niềm tin của nhân dân

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng

Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để đặt trọn niềm tin vào cuộc chiến này, đặc biệt là từ khi thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, nhất là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XII của Đảng tới nay, dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, trực tiếp, thường xuyên của Tổng Bí thư – Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, công tác phòng chống tham nhũng đã được triển khai quyết liệt, toàn diện, đi vào chiều sâu, đạt được nhiều kết quả rất quan trọng.

Việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống tham nhũng trong Đảng và hệ thống chính trị được thể hiện rõ qua văn kiện Đại hội Đảng, qua các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề về xây dựng Đảng và chỉnh đốn Đảng, về phòng và đấu tranh chống tham nhũng. Theo đó, các cơ quan, ban, ngành chức năng đã thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp đột phá, đi vào chiều sâu, trong đó lấy giáo dục làm cơ sở, lấy pháp chế làm đảm bảo, trên tinh thần nhân dân và cả hệ thống chính trị vào cuộc; không có vùng cấm, không có đặc quyền, không có ngoại lệ, không chịu sự tác động không đúng của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào.

Những kết quả quan trọng trong phòng và đấu tranh chống tham nhũng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay được truyền tải kịp thời, đầy đủ trên các cơ quan truyền thông không chỉ khẳng định quyết tâm kiểm soát quyền lực trong Đảng, trong hệ thống chính trị mà còn góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng để Đảng được trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vai trò tiền phong. Và quan trọng hơn cả, đó là niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng đã được củng cố một cách kịp thời. Điều này được minh chứng rõ phản ứng vui mừng của mọi tầng lớp nhân dân, kể cả trong cán bộ, đảng viên khi đồng chí Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử vai trò Tổng Bí thư sau Đại hội XIII vừa qua.

Mã Phi Long

Nguồn: Bản tin Dân chủ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây