Năm mới, Google.tienlang ôn lại bài viết của Bác Hồ:

Từ năm 2003 đến nay, thực hiện nghị quyết các Đại hội toàn quốc của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành 04 chỉ thị về Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương Hồ Chí Minh. Điều đó thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng ta trong lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo gương Bác, mãi mãi đi theo con đường mà Người đã lựa chọn.

Tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, đồng chí Trần Quốc Vượng cho rằng, thời gian qua, công tác tuyên truyền về học tập và làm theo gương Bác có nhiều thành tích, kinh nghiệm, bài học quý, tạo được dấu ấn trong xã hội. Tới đây, phải duy trì thường xuyên, nâng cao chất lượng, tận dụng sự phát triển của khoa học-công nghệ, nhất là công nghệ thông tin để làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập và làm theo gương Bác; kịp thời giới thiệu, lan tỏa trong xã hội những tấm gương điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch chống phá chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Cần phát huy tối đa vai trò của hệ thống báo chí, văn nghệ sĩ, báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp.

Trong thời đại ngày nay, không tính những “lý
luận gia” ba que cờ vàng luôn xuyên tạc, bịa đặt nhằm hạ bệ thần tượng Hồ Chí
Minh, thì đã có những quan chức bự như ông chuyên gia (lật sử) Ts Nguyễn Mạnh
Hà khi đòi bỏ chữ ngụy, ông ta cho rằng bây giờ là thời bình nên không còn khái niệm “Địch-
Ta”! Ông ta cợt nhả những người dùng khái niệm “địch- ta”! 

Xem video clip

Nguyễn Mạnh Hà đòi bỏ chữ ngụy

(Ghi chú của Google.tienlang- Đây là buổi Nguyễn Mạnh Hà gặp gỡ báo chí tại Tọa đàm về Bộ Quốc sử tại Câu Lạc bộ Café Số- Số
02, Nguyễn Công Hoan – Ba Đình – Hà Nội sáng Thứ Bẩy ngày 03/11/2018. Xem toàn bộ video clip tại link

https://www.youtube.com/watch?v=pERKOCgjc90&ab_channel=V%C5%A9Vi%E1%BA%BFtTu%C3%A2n)

Ông Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc thì nói trắng
ra trên nghị trường Quốc hội: “Chúng ta không nên nhắc lại câu chuyện của Chủ tịch Hồ Chí minh hơn 70 năm,
thời đại thay đổi rồi.”

Google.tienlang khẳng định, những phát ngôn trên
đây là bậy bạ, đi ngược lại tư tưởng Hồ Chí Minh. Với sự phát triển của công nghệ thông tin, Google.tienlang
khẳng định, Chiến tranh thông tin ngày nay đã phát triển lên 1 tầm cao mới và
trở thành một mặt trận nóng bỏng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ
gìn trật tự an toàn xã hội.

Chính vì vậy, hơn lúc nào hết, chúng ta cần phải ôn
lại những bài viết của Bác Hồ nói về cuộc chiến tranh thông tin. Đây là một bài
viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1952. Trong bối cảnh đó, ôn lại bài dạy của
Chủ tịch Hồ Chí Minh về CHIẾN TRANH NHỒI SỌ là vô cùng cần thiết.

********

CHIẾN TRANH NHỒI SỌ

Năm mới, Google.tienlang ôn lại bài viết của Bác Hồ:

Mỹ chuẩn bị chiến tranh cả về mặt tinh thần. Chúng dùng báo chí, tranh ảnh, sách vở, ca hát, chớp bóng… đủ các thứ. Chỉ ở Pháp mà thôi, mỗi năm chúng tiêu 2.450 triệu quan vào việc tuyên truyền nhồi sọ. Chúng không ra mặt. Ở nước nào chúng mua chuộc người nước ấy làm thay cho chúng. Bộ trưởng tuyên truyền Mỹ nói: mỗi năm, các báo chí nước ngoài đăng tài liệu tuyên truyền của Mỹ cộng lại hơn 4 vạn trang báo (bằng 16 vạn trang báo Cứu quốc). Mỗi năm ở các nước in hơn 200 quyển sách khen Mỹ và chống cộng, mỗi quyển ra từ 3 nghìn đến 10 vạn bản. Ở các nước có hơn 400 cơ quan làm việc tuyên truyền cho Mỹ… Mỹ còn lập nhà thương, trường học, hội từ thiện, vân vân, ở các nước, để làm cơ quan tuyên truyền và ổ mật thám. Hiện nay, tại những vùng tạm bị chiếm ở nước ta, Mỹ đang ra sức xâm lược văn hóa để hủ hóa và gieo rắc bệnh phục Mỹ, thân Mỹ, sợ Mỹ vào nhân dân, nhất là vào thanh niên ở những vùng ấy. Đó là một điều mà cán bộ giáo dục và tuyên truyền ta phải đặc biệt chú ý và phải ra sức chống lại.”

Đ.X. (một bút danh của Bác Hồ).

Báo Cứu quốc, số 2128, ngày 25-7-1952.

Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập, tập 7, in lần thứ ba.

Lê Hương Lan Giới thiệu

Nguồn: Google.Tiên lãng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây