Ngày 28/11, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Triển lãm sách và giới thiệu bộ sách “Các dân tộc ở Việt Nam”.

Đây là một hoạt động có ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 75 Ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (05/12/1945 – 05/12/2020) và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu tại buổi ra mắt, Quyền Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Phạm Chí Thành cho biết, bộ sách “Các dân tộc ở Việt Nam” (4 tập, 6 quyển) của Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, do Phó Giáo sư, Tiến sỹ Vương Xuân Tình chủ biên.

Đây là công trình nghiên cứu của Viện Dân tộc học thực hiện từ năm 2012 – 2015, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên tập, xuất bản từ năm 2016 – 2018. Bộ sách đoạt Giải B giải thưởng Sách quốc gia năm 2019. Đáp ứng yêu cầu của độc giả, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã tổ chức xuất bản lần thứ hai có chỉnh sửa, bổ sung vào tháng 7/2020.

Bộ sách “Các dân tộc ở Việt Nam” không chỉ ghi dấu một sự kiện khoa học quan trọng của Viện Dân tộc học, mà còn của ngành Dân tộc học/Nhân học Việt Nam. Bộ sách là nguồn tư liệu quý giúp cho các nhà lãnh đạo, quản lý hiểu biết sâu sắc hơn về đặc điểm của mỗi dân tộc, từ đó hoạch định những chính sách dân tộc phù hợp, tiếp tục góp phần củng cố tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam; là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học, nghiên cứu sinh, sinh viên và đông đảo bạn đọc muốn tìm hiểu, nghiên cứu về các dân tộc Việt Nam.

Quyền Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Phạm Chí Thành cho biết: Nhà xuất bản Sự thật, tiền thân của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ra đời, do đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh trực tiếp phụ trách. Sách của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật 75 năm qua đã có vị trí, vai trò, ý nghĩa quan trọng, trực tiếp truyền bá, bảo vệ, phát triển Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; giới thiệu kiến thức, kinh nghiệm có giá trị của các nước; góp phần xây dựng nền tảng tư tưởng, thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng, giáo dục, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; xây dựng nền văn hóa mới, con người mới; đấu tranh bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch. 

Đỗ Bình (TTXVN)

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật giới thiệu bộ sách 'Các dân tộc ở Việt Nam'

27 cuốn sách, bộ sách được trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 3

Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ ba do Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp tổ chức tối 9/10, tại Hà Nội.

Nguồn: Báo Tin tức

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây