Ngày 23/7 tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ công bố sách xuất bản lần thứ I năm 2020, giới thiệu một số đầu sách quan trọng, có giá trị và ý nghĩa lớn được xuất bản, phát hành.

Phát biểu tại buổi lễ, quyền Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Phạm Chí Thành cho biết: Tính đến ngày 20/7/2020, Nhà xuất bản đã cho ra mắt bạn đọc gần 400 ấn phẩm về lĩnh vực chính trị, lý luận, pháp luật, kinh tế, lịch sử, văn hóa – xã hội. Lễ công bố lần này, Nhà xuất bản giới thiệu các ấn phẩm có giá trị được chia thành 4 chủ đề chính.

Chủ đề thứ nhất là sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với các tác phẩm:

Cuốn sách “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” của Ban Tuyên giáo Trung ương, phục vụ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo. Nội dung cuốn sách tập hợp các bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu lý luận.

Cuốn sách “Góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, tập hợp các bài viết cùng chủ đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã được đăng trên Tạp chí Quốc phòng toàn dân từ năm 2016 đến nay.

Cuốn sách “Dân chủ, nhân quyền – mũi nhọn trong chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch”, của Trung tâm Thông tin khoa học quân sự, Bộ Quốc phòng, cung cấp những vấn đề cơ bản về dân chủ, nhân quyền; tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về dân chủ, nhân quyền…

Chủ đề thứ hai là sách phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gồm các tác phẩm: “Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII”; “Những nội dung cốt lõi trong Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng (Tài liệu phục vụ cán bộ, đảng viên nghiên cứu, thảo luận, góp ý kiến” do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.

Đặc biệt, cuốn sách “Chuẩn bị thật tốt Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” gồm những bài viết, bài phát biểu và trả lời phỏng vấn được tuyển chọn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo về công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó có công tác chuẩn bị nhân sự đại hội. Bên cạnh đó, cuốn sách giới thiệu một số văn bản của Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Chủ đề thứ ba là sách kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020) gồm: Cuốn sách “Hồ Chí Minh – Biểu tượng của hòa bình, tình hữu nghị giữa Việt Nam và thế giới” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An sưu tầm, biên soạn. Cuốn sách “50 năm tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Giá trị lý luận và thực tiễn đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay”, tập hợp 42 bài viết của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu tại Hội thảo khoa học quốc gia do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức. Cuốn sách “70 năm tác phẩm Cần, kiệm, liêm, chính của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Giá trị lý luận và thực tiễn”, tập hợp hơn 30 bài viết của các tác giả tại tọa đàm khoa học cùng tên do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức.

Chủ đề thứ tư là sách tiểu sử các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam gồm: Võ Chí Công tiểu sử, Nguyễn Hữu Thọ tiểu sử, Huỳnh Thúc Kháng tiểu sử, Nguyễn Văn Tố tiểu sử, Huỳnh Tấn Phát tiểu sử, Võ Nguyên Giáp tiểu sử. Nội dung các cuốn sách phản ánh trung thực thân thế, sự nghiệp cách mạng và những đóng góp, cống hiến của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Nhà nước đối với dân tộc. Sự nghiệp cách mạng của các đồng chí được phản ánh đúng với thực tế lịch sử của Đảng và cách mạng Việt Nam.

TTXVN/Báo Tin tức

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật giới thiệu các tác phẩm theo 4 chủ đề

Giới thiệu sách ‘Đường lối quân sự của Đảng – Lịch sử hình thành, phát triển và nội dung cơ bản’

Ngày 4/2, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức buổi Giới thiệu sách “Đường lối quân sự của Đảng – Lịch sử hình thành, phát triển và nội dung cơ bản” của Phó Giáo sư, Tiến sỹ Vũ Quang Hiển nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nguồn: Báo Tin tức

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây