Mặc dù tôn giáo là một nhu cầu không thể thiếu được trong đời sống con người, nhưng tính hai mặt của tôn giáo khi bị lợi dụng trở thành công cụ để các đối tượng xấu lợi dụng vào mục đích chính trị. Nói như vậy có nghĩa là bản chất tôn giáo là tốt, luôn hướng thiện cho con người, nhưng một số kẻ với bàn tay ma quỷ đã bôi bẩn tôn giáo, biến tôn giáo trở thành công cụ phục vụ những mục đích ích kỷ cá nhân. Thực tế ở Việt Nam từ khi lập nước cho đến nay, tôn giáo vẫn được coi là một mảnh đất màu mỡ mà các thế lực thù địch, số chống đối trong tôn giáo lợi dụng để thực hiện các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước.

Nhận diện thủ đoạn đoạn lợi dụng tôn giáo tại Việt Nam

Số chức sắc cực đoan thuộc nhóm “hội đồng liên tôn”

Để lợi dụng tôn giáo chống phá cách mạng, các đối tượng cực đoan sử dụng nhiều cách thức khác nhau. Điển hình như các đối tượng chống đối trong Công giáo như Nguyễn Ngọc Nam Phong, Nguyễn Văn Toản, Nguyễn Đình Thục, Đặng Hữu Nam… chủ yếu lợi dụng những điều kiện có sẵn thuộc vè khả năng của đối tượng trong phạm vi, tầm ảnh hưởng và sự ràng buộc về giáo lý, giáo luật và niềm tin của một bộ phận quần chúng tín đồ (nhất là số tin đạo cuồng tín, mù quáng) để khống chế, lôi kéo, thậm chí là éo buộc con chiên thực hiện theo mệnh lệnh.

Nhận diện thủ đoạn đoạn lợi dụng tôn giáo tại Việt Nam

Các đối tượng cực đoan thường xuyên lợi dụng tôn giáo chống chính quyền

Phổ biến hơn cả là hành động lợi dụng Tòa giảng trong các ngày lễ trọng của Công giáo để họ lồng ghép các nội dung xấu, độc trong bài rao giảng, qua đó gieo rắc những quan điểm cực đoan, suy nghĩ tiêu cực nhằm tạo lăng kính phiến diện, sai trái về tôn giáo về xã hội trong nhận thức của con chiên; đặc biệt, các đối tượng cổ súy cho tư tưởng tôn giáo vượt lên cả chủ quyền, kích động niềm tin tôn giáo ích kỷ, hẹp hòi, từ đó phá vỡ khối đoàn kết dân tộc.

Nhận diện thủ đoạn đoạn lợi dụng tôn giáo tại Việt Nam

Luận điệu xuyên tạc của các đối tượng

Nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ đồng bao theo tôn giáo với Đảng, Nhà nước. Các đối tượng chống đối cực đoan trong tôn giáo, một số nhân sỹ, tri thức “rởm” thường xuyên đăng tải, chia sẻ các bài viết với các thông tin đã bị thổi phòng, bóp méo hướng tới cái đích là vu khống Việt Nam không có tự do tôn giáo; cho rằng tại Việt Nam tôn giáo đang bị chính trị cai trị, đồng thời đòi thoát ly khỏi sự quả lý của Nhà nước. Một trong những luận điệu được các đối tượng chống đối đưa ra là đòi tách tôn giáo ra khỏi đời sống chính trị, đưa yêu sách đòi tôn giáo vượt lên phạm vi điều chỉnh của pháp luật.

Cần phải hiểu rõ, tôn giáo là một thực thể trong đời sống xã hội, gắn liền với các vấn đề chính trị, xã hội, văn hóa của một đất nước. Bên cạnh đó, thực tế cho thấy Việt Nam là một quốc gia đa tín ngưỡng, đa tôn giáo, tại Việt Nam quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo luôn được Đảng, Nhà nước tôn trọng, các hoạt động tôn giáo đều được pháp luật bảo hộ, được quy định trong Hiến pháp – đạo luật cao nhất của Nhà nước Việt Nam.

Nhận diện thủ đoạn đoạn lợi dụng tôn giáo tại Việt Nam

Nhận diện thủ đoạn đoạn lợi dụng tôn giáo tại Việt Nam

Nhà nước Việt Nam luôn đảm bảo đúng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

Hơn nữa, lịch sử tôn giáo tại Việt Nam cho thấy một đặc trưng nổi bật là các tôn giáo dù nội sinh hay du nhập từ bên ngoài đều không tách rời tính dân tộc, luôn có xu hướng thích nghi với văn hóa người Việt, hòa chung vào dòng chảy của đân tộc Việt Nam suốt hàng nghìn năm qua.

Do đó, dù là hành động nào đi chăng nữa, việc tìm mọi cách chia rẽ tôn giáo với Nhà nước, với dân tộc đều là hành vi đi ngược với quy luật của tự nhiên. Cho nên, chỉ có những kẻ mang tư tưởng tôn giáo hẹp hòi, ích kỷ mới dung dưỡng lối suy nghĩ cực đoan này.

Mã Phi Long

Nguồn: Bản tin Dân chủ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây