Nhà đài RFA và sự nhầm lẫn tai hại về nhà báo, nghiệp báo

Hôm nay, ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Trước hết xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới những người đang đang hoạt động báo chí. Chúc các nhà báo, phóng viên, biên tập viên luôn vững tay bút, có những tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh chân thực hiện thực khách quan, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, xứng đáng là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng.

Tuy nhiên, khi lướt qua trang mạng của nhà đài RFA,thấy nhà đài có bài viết “Báo chí cách mạng hay phản tiến bộ” trong đó tiếp tục vu cáo Việt nam vi phạm tự do báo chí, đàn áp tự do báo chí qua việc bắt giam một loạt các nhân vật của Hội nhà báo độc lập như Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Phạm Thành, Lê Hữu Minh Tuấn… Theo nhà đài RFA đây là một sự tấn công với tự do báo chí, dập tắt các tiếng nói thực hiện quyền tự do báo chí.

Đọc đến đây, có lẽ Viễn tôi và các bạn sẽ thầy phì cười với tư duy nhầm lần tai hại của nhà đài RFA.

Những người như Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Phạm Thành, Lê Hữu Minh Tuấn bị bắt có phải vì họ thực hiện quyền tự do báo chí??? Không, hoàn toàn không. Họ bị bắt vì hành vi vi phạm pháp luật, cụ thể là hành vi làm, tàng trữ, tán phát tài liệu, vật phẩm có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam.

Không thể đánh đồng giữa hành vi tuyên truyền chống Nhà nước với thực hiện quyền tự do báo chí được.

Hơn nữa, cũng cần thấy rõ một điều rằng những người như Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn… chưa từng một ngày làm báo chí, họ không phải nhà báo, chẳng phải phóng viên, sao được gọi là nhà báo đây.

Còn đốivới tổ chức Hội nhà báo độc lập, bản chất đây là một tổ chức hội nhóm bất hợp pháp hoạt động với mục đích chống chính quyền nhân dân chứ không thể xem đây là một tổ chức hoạt động nghề báo giống như Hội nhà báo Việt Nam được.

Bản chất là nhà đài RFA đang cổ vũ cho số đối tượng chống đối chính quyền, vi phạm pháp luật Việt Nam và tuyên truyền chống Việt Nam trên lĩnh vực báo chí mà thôi.

Viễn

Nguồn: Dân quyền

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây