Hàng năm cứ đến ngày 19/6, những kẻ bại trận năm xưa lại rộn ràng kỷ niệm ngày quân lực Việt Nam Cộng hòa, chúng coi đó là niềm tự hào và vẫn cố duy trì hoạt động cho đến ngày nay, tất nhiên việc làm này là chỉ để hồi tưởng lại những gì xưa cũ chứ đội quân này giờ chỉ còn là những kẻ già nua đi đứng còn không vững nói gì đến chiến đấu.

Ngày quân lực Việt Nam cộng hòa 19/6: Hồi tưởng lại một đám tay sai bán nước

Ngày 19/6/1955 được Chính phủ Việt Nam Cộng hòa lấy làm thành lập Quân lực Việt Nam Cộng hòa với tiền thân là lực lượng quân đội quốc gia Việt Nam thuộc liên hiệp Pháp. Bản chất của lực lượng quân đội này mang hơi hướng từ lính đánh thuê cho Mỹ và Pháp, được biên chế vào chính quyền Việt Nam Cộng hòa làm công cụ tay sai cho giặc ngoại xâm đi đàn áp, cướp bóc, hiếp giết người dân ở khu vực miền Nam. Đám binh sĩ với tên gọi quen thuộc là Ngụy quân này chẳng khác nào đám chó săn của giặc ngoại xâm chạy rông khắp miền Nam của Việt Nam.

Người dân Việt Nam ở miền Nam phải hứng chịu cảnh cùng cực với đám thú săn Ngụy quân này trong suốt 20 năm, chỉ đến khi quân đội nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản đập tan chế độ Mỹ Ngụy để giải phóng miền Nam thống nhất đất nước thì người dân miền Nam mới thực sự thoát khỏi ách thống trị của các nước đế quốc xâm lược Việt Nam.

Nói là Quân lực Việt Nam Cộng hòa cho khí thế chứ lực lượng quân đội này không phải độc lập thuộc riêng về chính quyền Việt Nam Cộng hòa thời bấy giờ. Quân đội Việt Nam Cộng hòa chịu sự chi phối rất lớn từ Hoa Kỳ về mọi mặt, nhận tài trợ vũ khí, kỹ thuật, tiền bạc và chấp nhận nghe theo sự chỉ đạo từ đễ quốc Mỹ là điều dễ nhận thấy ở đội quân bù nhìn này. Bản chất man rợ với người dân Việt Nam, hèn hạ với giặc xâm lăng là hai điều dễ nhận thấy ở đám Ngụy binh này.

Sau khi miền Nam Việt Nam được giải phóng, tướng lĩnh và binh sĩ Ngụy một phần tháo chạy sang các nước tư bản như Mỹ, Canada, EU…một phần ở lại Việt Nam và hòa nhập vào cuộc sống bình thường như ngày nay. Cho đến ngày nay, quân đội Việt Nam Công hòa gần như không còn tồn tại, số binh lính tham chiến năm xưu thì nay đã già nua ngoài 80 tuổi không còn sức chiến đấu, số binh lính trẻ mà đám phản động lưu vong ở Mỹ hay EU chỉ là đám bù nhìn đứng ra ký tên nhận tiền trợ cấp hàng tháng mà thôi nên không có gì đáng chú ý.

Trong lịch sử xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, đất nước ta đã chứng kiến sự thành lập của rất nhiều đội quân với mục đích đánh đuổi giặc ngoại xâm ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên, quân đội Việt Nam Cộng hòa là một trong số những đội quân ô nhục, bù nhìn, hèn nhác nhất lịch sử bởi nó được thành lập với mục đích nối dài bàn tay xâm lược của Mỹ tại Việt Nam, tiếp tay cho giặc bức hại người dân miền Nam, làm kiệt quệu nền minh tế của cả nước.

Công Lý

Nguồn: Nhân quyền Việt Nam

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây