Chiều 18/6, Quốc hội thảo luận tại hội trưởng về dự án luật Bảo vệ Môi trường (sửa đổi).

Chiều 18/6, Quốc hội thảo luận tại hội trưởng về dự án luật Bảo vệ Môi trường (sửa đổi), bên hành lang Quốc hội các đại biểu cho rằng dự luật cũng cần quy định đánh thuế bảo vệ môi trường theo nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả tiền” nhằm khuyến khích người gây ô nhiễm giảm lượng chất thải ra môi trường và tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước thông qua việc đưa chi phí môi trường vào trong giá thành sản phẩm.

Quốc hội: Phối hợp chặt chẽ các bộ ngành trong bảo vệ môi trường
Ảnh minh họa

Theo các đại biểu, trong các quy định tại dự thảo Luật bảo vệ môi trường, sửa đổi, đang trình Quốc hội cho ý kiến đã có một cách tiếp cận mới trong việc quản lý chất thải, rác thải sinh hoạt đô thị, kể cả nông thôn, trong đó đưa vào một nội dung đó là việc người dân phải đóng phí. Đây là một cách tiếp cận mà nhiều nước trên thế giới đã làm. Tuy nhiên, theo các đại biểu, nếu quy định đóng phí mà lại chia làm rất nhiều đối tượng như vậy thì các quy định cụ thể liên quan đến cách thức tính phí, và làm thế nào để người đi thu phí phân biệt được đối tượng nào có phân loại, đối tượng nào không phân loại và sẽ phát sinh một hệ thống khá lớn đội ngũ để đi giám sát việc phân loại.

Đại biểu Bùi Thanh Tùng, đoàn Hải Phòng cho rằng nếu như chúng ta không giám sát được và chúng ta không kiểm soát tốt thì sẽ rất khó để giám sát được người dân có phân loại hay không phân loại rác và phân loại đến mức độ nào.

“Tất cả những câu chuyện đó là những vướng mắc mà chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta phải tính toán kỹ trong dự thảo luật cũng như sau này khi luật được xem xét thông qua và chúng ta chấp nhận phương thức là người dân phải đóng phí thông qua khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh và thông qua cái chuyện là có phân loại không phân loại thì các quy định cụ thể dưới luật mà do Chính phủ cũng như các bộ, ngành quy định là phải rất cụ thể rất rõ ràng mới thực hiện được một cách thuận lợi.”, đại biểu Bùi Thanh Tùng nói.

Đồng tình với quan điểm này, đại biểu Đỗ Tiến Sinh, đoàn Quảng Bình cho rằng thu phí chất thải là điều tất yếu. Tuy nhiên, không thể đánh đồng tất cả các loại chất thải mà phải quy định loại chất thải hoặc kiểm đếm đầu ra của chất xả thải:

Đại biểu Đỗ Tiến Sinh chia sẻ: “Tôi cho rằng bây giờ chúng ta không thể đồng loạt đồng loạt đánh theo, tức là có rất nhiều hình thức thể hiện cái thứ hai là bây giờ chúng ta phải lý tiến kỹ thuật. Ví dụ, trong tiêu dùng chẳng hạn cũng có những cái gì trước hạn chế thì rõ ràng nó có cái lũy tuyến. Ví dụ như trong sử dụng điện đang xả thải buổi chiều ngược lại, ông càng nhiều thì tôi càng phải đánh nhiều hơn chứ không phải là tỷ lệ thuận với tôi không khuyến khích những cái gì không khuyến khích thì chúng ta rõ ràng chúng ta phải hạn chế đúng không chứ bây giờ chúng ta đánh đồng giống nhau thì như vậy chúng ta không sức đâu để đi là khắc phục việc đấy cả vậy”.

Các đại biểu đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định về nguyên tắc đối với việc xử lý giảm khí thải tác động xấu đến môi trường.

Chiều 18/6, thảo luận ở hội trường về dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), các đại biểu đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định về nguyên tắc đối với việc xử lý giảm khí thải tác động xấu đến môi trường.

Các ý kiến cũng tranh luận với việc kêu gọi xã hội hóa để bảo vệ môi trường. Đồng thời đề nghị có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tránh chồng chéo chức năng nhiệm vụ và đổ lỗi trách nhiệm trong phối hợp thực hiện bảo vệ môi trường.
Thảo luận tại hội trường, các đại biểu cho rằng: Đại dịch Covid-19 vừa qua cho chúng ta nhận ra rằng sự an toàn sinh mạng con người rất mong manh, sẽ có những đại dịch bất ngờ xảy ra nếu  con người không tôn trọng tự nhiên, không có ý thức bảo vệ môi trường. Theo các đại biểu việc sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường nhằm ngặn chặn các đại dịch nguy hiểm sẽ xảy ra, hoặc nếu có xảy ra thì có cơ sở pháp lý để giải quyết, xử lý và ứng phó với các đại dịch đó.

Đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương, đoàn Ninh Thuận đề nghị: cần nghiên cứu bổ sung quy định về nguyên tắc đối với việc xử lý giảm khí thải tác động xấu đến môi trường: “Như thế nào là giảm thiểu định lượng giảm thiểu như thế nào để được xem là đảm bảo không khí không còn tác động xấu đến môi trường. Theo tôi cần quy định minh bạch quy định này để thuận lợi trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, tránh tình trạng người dân phản ánh là ô nhiễm không hít thở nổi, không khí ô nhiễm sống không nổi với ô nhiễm không khí. Vấn đề ô nhiễm không khí thì còn đó nhưng vẫn bảo là đã thực hiện giảm thiểu theo quy định rồi và không thực hiện xử lý nữa. Việc này gây bức xúc trong người dân”.

Các đại biểu Nguyễn Ngọc Phương, đoàn Quảng Bình; đại biểu Nguyễn Trí Tài đoàn Thừa Thiên Huế và nhiều đại biểu khác đề nghị quan tâm đầu tư nguồn lực tài chính cho bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu và đề nghị xã hội hóa trong bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, địa biểu Dương Minh Tuấn, đoàn Bà Rịa Vũng Tàu lại không đồng tình với quan điểm này và tranh luận lại: “Kêu gọi xã hội hóa có thể góp phần bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, nguồn lực xã hội hóa chỉ đảm bảo cho xử lý chất thải còn một số công trình khác Nhà nước phải đóng vai trò chủ đạo. Chẳng hạn như việc xử lý các bãi rác gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, các dòng sông chảy qua nhiều địa phương, chất thải độc tồn lưu sau chiến tranh hay hoạt động quan trắc, khảo sát chất lượng môi trường cho nhân dân… chẳng hạn như thành phố Hồ Chí Minh trên thế giới một số quốc gia hàng năm chi 5 đến 10% GDP cho bảo vệ môi trường. Do đó, Nhà nước phải giữ vai trò chủ đạo trong bảo vệ môi trường hàng năm Nhà nước phải bố trí chi ngân sách nguồn đầu tư vào nguồn vốn sự nghiệp”.

Về các nội dung liên quan đến đánh giá tác động môi trường, các đại biểu cho rằng: dự thảo luật lần này đã chuyển từ việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường thành phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường nhằm nâng cao trách nhiệm của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đồng thời trao cho chủ đầu tư tự chịu trách nhiệm với việc tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tuy nhiên, đại biểu Bùi Thanh Tùng đoàn Hải Phòng đề nghị: “Việc quy định thẩm quyền của các bộ quản lý xây dựng chuyên ngành trong thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và kiểm tra thực hiện các nội dung yêu cầu về bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện dự án lại không thống nhất với các quy định về phân công chức năng quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về môi trường của các bộ, ngành nêu trên trong dự thảo luật, đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu”.

Các ý kiến đề nghị việc phối hợp giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với các Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cần mang tính đồng bộ, tránh chồng chéo chức năng nhiệm vụ, đổ lỗi trách nhiệm của Bộ, ngành địa phương trong phối hợp. Đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn Đồng Tháp đề nghị: “Thanh tra kiểm tra đột xuất khi có phản ánh về môi trường, không phải không báo trươc cho đối tượng tra là phù hợp vì nếu báo trước nếu không phát hiện, cơ sở đối phó mà thanh tra, kiểm tra theo quy trình không phát hiện được. Nhưng cũng không được tùy tiện thanh tra, kiểm tra ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức và cá nhân”.

Đại biểu Nguyễn Minh Đức, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh thì đề nghị Bộ Công an có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động của lực lượng công an nhân dân; chỉ đạo, tổ chức hoạt động phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật có liên quan đến phòng, chống tội phạm về môi trường. Đại biểu Nguyễn Minh Đức phân tích:“Vẫn có những cái việc là khi các quy chuẩn tiêu chuẩn mà Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đặt ra và cơ quan quản lý nhà nước về môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ đó. Một số doanh nghiệp vẫn có lợi dụng làm các hệ thống ngầm để xả thải giấu diếm thì xả thải các chất thải rắn lỏng ra môi trường gây ra ô nhiễm mà khi những người dân phát hiện thấy và gây ra những hậu quả rất nặng nề, thậm chí là cả sự cố môi trường. Chính vì vậy, cho nên là nếu chỉ quy định là chỉ Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo về trong việc phòng, chống tội phạm môi trường thôi. Còn những hành vi liên quan đến về việc phòng, chống tội phạm về môi trường thì có lẽ cần phải có quy định trong này thì nó mới đảm bảo toàn và trọn vẹn”.

Các đại biểu đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành để đánh giá các nội dung để thực hiện cấp giấy phép môi trường được bao quát đầy đủ, không bỏ sót các hành vi mà theo chính sách này phải được đánh giá, kiểm tra và xử lý, nếu có vi phạm nhằm tạo cơ sở pháp lý cho quá trình cấp phép thanh tra, kiểm tra, xử lý sau này. Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, Ủy ban Dân nguyện của Quốc hội đề nghị chú ý vấn đề bảo vệ môi trường không khí ở đô thị: “Đây là một cái mà chịu áp lực rất lớn và ô nhiễm trong thời gian vừa qua. Chúng ta thấy lúc tôi theo dõi là trên địa bàn thành phố Hà Nội luôn luôn giữ vị trí quán quân về chỉ số tím và chỉ số đỏ. Tôi đề nghị cần phải quy định rõ chính sách bảo vệ môi trường các thành phố lớn khu dân cư, nhất là các khu vực thường xuyên chịu áp lực của ô nhiễm do khói bụi, trong đó cần quy định rõ tỷ lệ trồng rừng, tỷ lệ xây dựng công viên các thành phố lớn theo quy hoạch xây dựng và đề nghị bổ sung vấn đề về giải pháp xây dựng và bảo vệ môi trường không khí đô thị”.

Tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết, Quốc hội chưa quyết định xem xét thông qua dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) tại 3 kỳ họp. Sắp tới Ủy ban TVHQ tiếp tục tổ chức Hội nghị Đại biểu Quốc hội chuyên trách để xin ý kiến Đại biểu Quốc hội vào các nội dung của dự án Luật.

Trước đó, vào đầu giờ chiều 18/6, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Luật quy định Lĩnh vực đầu tư theo phương thức PPP bao gồm: Giao thông vận tải; Lưới điện, nhà máy điện, Thủy lợi; cung cấp nước sạch…vv. Quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu của dự án PPP được quy định không thấp hơn 200 tỷ đồng đối với dự án; trường hợp thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư thì không thấp hơn 100 tỷ đồng.
Về cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu. Luật quy định, khi doanh thu thực tế đạt cao hơn 125% mức doanh thu trong phương án tài chính tại hợp đồng dự án PPP, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP chia sẻ với Nhà nước 50% phần chênh lệch giữa doanh thu thực tế và mức 125% doanh thu trong phương án tài chính. Luật cũng quy định kiểm toán nhà nước trong hoạt động đầu tư theo phương thức PPP. Kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và các hoạt động có liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công tham gia vào dự án PPP theo quy định của pháp luật về kiểm toán nhà nước.

Cũng với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018. Nghị quyết quyết nghị: Tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 1 tỷ 880 triệu 029 nghìn 177 triệu đồng, bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2017 chuyển sang năm 2018, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2017, thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Bội chi ngân sách nhà nước là 153 triệu 110 nghìn 403 triệu đồng, bằng 2,8% tổng sản phẩm trong nước (GDP), không bao gồm kết dư ngân sách địa phương.

Ngày 19/06, Quốc hội họp phiên bế mạc kỳ họp thứ 9, trước khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc, Quốc hội biểu quyết thông qua 7 Nghị quyết quan trọng; biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội và thảo luận ở hội trường về dự án Luật Biên phòng Việt Nam./.

Nguồn: VOV.vn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây