Nguyễn Đình Thục, Nguyễn Duy Khanh – 02 chức sắc cực đoan của giáo phận Vinh, Nghệ An đã và đang tiến hành nhiều hoạt động nuôi dưỡng, kích động mầm mống chống phá nhà nước trước thềm đại hội Đảng toàn quốc

Ngày 04/6/2020, Lm Thục và Khanh đăng tải bải viết lấy lý do thăm các gia đình tù số đối tượng phản động bị xét xử chấp hành án phạt theo quy định pháp luật như (Hồ Đức Hoà, Lê Đình Lượng, Nguyễn Năng Tĩnh, Nguyễn Văn Oai, Nguyễn Nam Phong,…) thông qua bài viết Thục và Khanh tô vẽ ca ngợi những đối tượng phản động là hi sinh tự do dân chủ; lên án, bêu xấu nói Chế độ Cộng sản, Nhà nước và lực lượng công an và kêu gọi tổ chức nước ngoài giúp đỡ kinh tế.
có thể khẳng định đây là một bài viết theo dạng báo cáo ra nước ngoài “đã chuyển tiền đến số người thân số phản động” sau khi nhận được tiền tài trợ nước ngoài chuyển về cho Lm Thục tiến hành hoạt động chống phá.
#MaNgoc

Nguyễn Đình Thục, Nguyễn Duy Khanh đã và đang tiến hành nhiều hoạt động nuôi dưỡng, kích động mầm mống chống phá

Nguồn: Facebook Nguyễn Thị Lý

4 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây