Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền về vai trò của gia đình trong phòng, chống xâm hại trẻ em.

Kế hoạch tuyên truyền sẽ được thực hiện trong quý IV/2020 nhằm triển khai các hoạt động tuyên truyền về vai trò của gia đình trong phòng, chống xâm hại trẻ em, phục vụ công tác quản lý nhà nước về trẻ em trong gia đình.

Theo kế hoạch, các địa phương sẽ tuyên truyền, phổ biến, nâng cao kiến thức, kỹ năng về phòng, chống xâm hại trẻ em cho các thành viên trong gia đình. Từ đó giảm thiểu, hạn chế tình trạng xâm hại trẻ em.

Việc xây dựng tài liệu mẫu để địa phương nhân bản phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ về công tác trẻ em của ngành văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch sẽ do Vụ Gia đình chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động xây dựng nội dung tài liệu, tờ rơi; triển khai các hoạt động phục vụ cho việc thẩm định, nghiệm thu tài liệu; in ấn, phát hành tờ rơi.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với Vụ Gia đình xây dựng nội dung tài liệu; hỗ trợ, cung cấp các mẫu tranh đạt giải tại cuộc thi Sáng tác tranh cổ động về phòng, chống xâm hại trẻ em năm 2019 để đưa vào nội dung tài liệu và tờ rơi.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng yêu cầu: Tài liệu, tờ rơi tuyên truyền làm rõ được các nội dung về vai trò của gia đình, các kỹ năng để phòng, chống xâm hại trẻ em trong gia đình và được biên soạn rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ. Tài liệu có hình ảnh minh họa phù hợp; hình thức tờ rơi (bố cục, màu sắc, hình vẽ, chất liệu…) đẹp, ấn tượng và dễ sử dụng. Việc thực hiện kế hoạch phải đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; phát huy được sự phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan.

 

Nguồn: Báo Tin tức

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây