Những hình ảnh làm lễ của Linh mục và giáo dân giáo xứ Lãng Điền ( huyện Anh Sơn, Nghệ an) ngày 26/3/2020. Từ Linh mục đến giáo dân không ai đeo khẩu trang. Nếu lây nhiễm chéo thì sẽ xảy ra đến hàng nghìn người. Vậy thì làm sao chung tay chống dịch Covid-19 được.

Hãy dừng ngay các lễ nghi đi ông Linh mục và giáo dân. Chúa không cứu nổi các ông trước Covid-19 đâu. Hãy nhìn sang Mỹ, Ý, Hàn Quốc, Pháp ( các nước có tỷ lệ theo đạo công giáo lớn) sẽ thấy rõ

Giáo xứ Lãng Điền (huyện Anh Sơn, Nghệ An): Từ Linh mục đến giáo dân không ai đeo khẩu trang khi làm lễ
Giáo xứ Lãng Điền (huyện Anh Sơn, Nghệ An): Từ Linh mục đến giáo dân không ai đeo khẩu trang khi làm lễ
Giáo xứ Lãng Điền (huyện Anh Sơn, Nghệ An): Từ Linh mục đến giáo dân không ai đeo khẩu trang khi làm lễ

Nguồn: Mặt trận thanh niên chống phản động

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây