Lịch sử đã chứng minh quy luật vận động và phát triển của nước ta là dựng nước đi đôi với giữ nước, xây dựng CNXH gắn với bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, quy luật này vẫn giữ nguyên giá trị thời sự.

Nhận diện âm mưu chống phá của các thế lực thù địch

Chúng ta không cường điệu đánh giá quá cao kẻ địch nhưng thực tế cho thấy trong đấu tranh tuyệt nhiên không bao giờ được lơ là, mất cảnh giác. Chúng ta xác định chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch với cách mạng nước ta là nhiệm vụ cấp bách và lâu dài của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN giai đoạn mới.

[fvplayer src=”https://videos.files.wordpress.com/LfZH2pP3/nhan-dien-am-muu-chong-pha-cua-cac-the-luc-thu-dich_hd.mp4″ splash=”http://hoicodo.com/wp-content/uploads/2020/01/Nhan-dien-am-muu-chong-pha-cua-cac-the-luc-thu-dich-03.jpg”]

Nguồn: ANTV

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây