Bộ Công Thương muốn bổ sung 12 dự án điện gió, điện mặt trời với tổng công suất hơn 3.600 MW vào quy hoạch điện lực quốc gia, có dự án quy mô đến 1.000 MW.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản gửi Bộ Công Thương tham gia ý kiến đối với hồ sơ bổ sung các dự án nhà máy điện gió và điện mặt trời vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.
Trong điều kiện hiện nay, với khả năng hệ thống điện có thể thiếu điện sau năm 2021-2023 và các năm tiếp theo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng việc bổ sung các nguồn điện từ các dự án điện gió vào lưới điện quốc gia là cần thiết.

Bộ Công Thương xin bổ sung, Bộ Kế hoạch nói điều băn khoăn
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị đánh giá tác động môi trường của các dự án điện mặt trời, điện gió. Ảnh: Lương Bằng

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc tính toán tỷ trọng phù hợp nguồn năng lượng tái tạo trong tổng cơ cấu nguồn điện của quốc gia phải đảm bảo khả năng giải tỏa công suất cho các dự án, hệ thống điện vận hành ổn định, an toàn, chất lượng, không làm tăng giá điện bình quân. Việc bổ sung vào quy hoạch từng dự án riêng lẻ, với số  lượng lớn sẽ không thể đảm bảo cho việc quản lý hiệu quả mang tính tổng thể nguồn năng lượng quốc gia.
Đến nay, nhiều dự án điện gió và điện mặt trời quy mô lớn đã phát điện được một thời gian. Do vậy Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan đánh giá tổng thể tác động của đự án điện gió (tiếng ồn, tần số, bóng cánh quạt, vật tư sửa chữa thay thế,… ) và điện mặt trời (nhiệt độ, nước thải rửa tấm pin, vật tư sửa chữa thay thế… ) tới môi trường, làm cơ sở xem xét bổ sung dự án mới vào quy hoạch.

Bộ Công Thương xin bổ sung, Bộ Kế hoạch nói điều băn khoăn
Một số dự án được đề nghị bổ sung quy hoạch. 

Đáng chú ý, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị tư vấn “không đặt tên dự án xin bổ sung quy hoạch gắn với tên đơn vị đề xuất dự án”. Lý do là, để có cơ hội bình đẳng cho các nhà đầu tư có đủ năng lực tham gia đầu tư vào các dự án điện gió, điện mặt trời, phù hợp với công tác lựa chọn nhà đầu tư dự án theo quy định.
Đối với các dự án thực hiện trên biển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng cần có phương án khảo sát và ý kiến của các bộ chuyên ngành như Tài nguyên và Môi trường để đánh giá tác động tới môi trường, vùng biển để giao thực hiện dự án; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về các vấn đề liên quan thủy sản; Bộ Giao thông vận tải về an toàn giao thông trên biển; Bộ Quốc phòng và Bộ Công an về ảnh hưởng của dự án tới quốc phòng an ninh quốc gia…
Bên cạnh đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cho rằng Bộ Công Thương xem xét bổ sung các dự án năng lượng tái tạo vào quy hoạch trên cơ sở có ý kiến của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về đảm bảo khả năng giải tỏa hết công suất, đảm bảo tiêu chuẩn vận hành an toàn liên tục, không gây quá tải lưới điện.
Lương Bằng/VNN

Nguồn: Cánh cò

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây