Diễn đàn Xã hội Dân sự:  một tổ chức phi dân chủ đòi “dân chủ hóa” Quốc hội Việt Nam?

Từ tháng 09/2019, nhiều nhóm chống đối đã lợi dụng các cuộc thảo luận trước thềm Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025,  tức hoạt động chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, để công kích tính dân chủ của Đại hội Đảng hoặc đòi thay đổi thể chế chính trị. Trong xu hướng này, nhân kỳ họp thứ 8 của Quốc hội khóa XIV (khai mạc ngày 21/10), luật sư Nguyễn Danh Huế và ông Nguyễn Đình Cống đã viết bài, đòi biến Quốc hội thành cơ quan quyền lực độc lập với Chính phủ và Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các bài viết của họ đang đưa ra 7 yêu sách, và có thể bổ sung thêm yêu sách trong những ngày tới:

Chủ đềYêu sáchCách thức bầu cử“Tuyên truyền, vận động cử tri thực hiện phương châm ‘không biết không bầu’”; theo đó “cử tri chỉ bầu cho người mình biết và tin cậy qua quá trình hoạt động và qua tranh cử”.“Bãi bỏ cách dùng Mặt trận Tổ quốc hiệp thương để đấu tố và loại bỏ những ứng viên tự do không phải là con bài của Đảng”.Thành phần
của Quốc hội“Tiêu chuẩn quan trọng của Đại biểu phải là có trí tuệ cao chứ không phải là cơ cấu cho đủ thành phần mà để lọt những người kém trí tuệ”.“Tăng số lượng đại biểu chuyên trách”.“Hạn chế số đại biểu đồng thời là quan chức trong bộ máy hành pháp”.Cách thức hoạt động
của Quốc hội“Phải thông báo rộng rãi việc tiếp xúc cử tri trên các phương tiện thông tin đại chúng và tạo điều kiện thuận lợi cho bất kỳ cử tri nào cũng có thể tham gia tiếp xúc đại biểu và bày tỏ ý kiến nếu họ muốn. Tránh việc chỉ tiếp xúc các cử tri già nua được lựa chọn và cầm giấy đọc các câu hỏi soạn sẵn”.“Thảo luận và hành động nhanh chóng đối với các vấn đề trọng tâm và cấp bách liên quan đến chủ quyền quốc gia, đến quốc kế dân sinh”.

Khẩu hiệu “không biết không bầu” đã được ông Chu Hảo (cùng nhóm “Diễn đàn Xã hội Dân sự” với ông Nguyễn Đình Cống) nêu ra từ phong trào tự ứng cử Quốc hội năm 2016. Vì vậy, nếu hướng tuyên truyền này kéo dài trong thời gian tới, nó sẽ kế thừa các luận điểm của phong trào năm 2016, đồng thời có thể liên kết với phong trào tự ứng cử mà nhóm Luật khoa Tạp chí định tiến hành vào năm 2021.

Hướng tuyên truyền này có một nhược điểm, là kiến thức hạn chế của nhiều người tuyên truyền. Chẳng hạn, ông Nguyễn Đình Cống tự mâu thuẫn với bản thân, khi vừa đòi bầu cử theo phương thức hoàn toàn tự do (tức không chỉ định danh sách ứng viên), vừa đòi áp tiêu chuẩn về trí tuệ cho các đại biểu Quốc hội.

Sau khi xem xét vấn đề, chúng tôi thấy Diễn đàn Xã hội Dân sự nên đi tiên phong trong việc áp dụng các phương thức sinh hoạt dân chủ mà họ đề nghị. Chẳng hạn, họ nên quyết định danh sách lãnh đạo, nghị trình và các quyết định của tổ chức bằng cách bỏ phiếu công khai, thay vì sinh hoạt một cách thiếu dân chủ, thiếu minh bạch như hiện tại. Nếu họ trở thành một tấm gương về dân chủ mà không bị vỡ, phần còn lại của xã hội sẵn sàng noi theo, chẳng cần họ hô hào ồn ào.

Còn nếu họ từ chối “dân chủ hóa” vì lý do an ninh, đương nhiên phần còn lại của xã hội cũng có thể viện những lý do tương tự.

Nguồn: Diễn đàn Dân chủ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây