Trước thềm Đại hội Đảng XIII, giới trí thức zân chủ cả trong và ngoài nước rất tích cực “góp ý” cho Đảng thay đổi cơ chế lãnh đạo, điều hành để bộ máy có tính dân chủ hơn, hướng tới thay đổi chế độ theo mô hình “dân chủ tư sản” mà họ mong muốn. Ngoài việc đòi Đảng phải thay đổi đường lối, thay đổi chế độ chính trị, trả quyền lực cho dân…, họ tích cực “ góp ý” cho cơ chế quy hoạch, lựa chọn nhân sự của Đảng. Tuy nhiên cách góp ý của họ rất đáng bàn

Muốn “góp ý” cũng nên tìm hiểu trước, chớ nói quạ!?!

Trên Viet-studies – một trang được xem tập hợp các cây viết trí thức của giới chống cộng hải ngoại, cây bút Thông luận Quách Hạo Nhiên đòi chọn cán bộ bằng một quy trình công khai, minh bạch để người dân giám sát, thay vì bằng cách “quy hoạch nhân sự” trong nội bộ như phương thức hiện đang áp dụng.Xin trích:

“…Chuẩn bị cho Đại hội Đảng sắp tới, thay vì chú trọng vào việc lựa chọn để tìm ra những cá nhân ưu tú nhất đặc biệt là luôn đặt lợi ích của quốc gia dân tộc lên trên hết bằng một quy trình công khai, minh bạch để người dân giám sát thì “Đảng ta” chỉ chú trọng đến những cá nhân có phẩm chất đạo đức theo quan điểm của mình với một quy trình quen thuộc: âm thầm quy hoạch nhân sự trong vòng bí mật. (…) “Quy hoạch nhân sự”, “quy hoạch con người” tự thân cách nghĩ và khái niệm này vốn đã đi ngược hay nói chính xác hơn là vi phạm nguyên tắc lựa chọn, sàng lọc của tự nhiên và xã hội. Không những vậy sự quy hoạch ấy chỉ do một nhóm người quyết định trong vòng bí mật càng cho thấy một sự chủ quan và duy ý chí hơn nữa…”.

(“Ông Trọng, Bãi Tư Chính, Đại Hội Đảng và Nghị quyết “Cờ Mờ 4.0”” – Quách Hạo Nhiên, 02/10/2019 )

Có thể nói, nếu ông Quách Hạo Nhiên muốn chọn cán bộ bằng một quy trình công khai, minh bạch để người dân giám sát, thay vì bằng cách “quy hoạch nhân sự” trong nội bộ như phương thức hiện đang áp dụng, đáng lý ra ông nên tham khảo phương án mà Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Thông đề xuất hôm 25/09/2019 trước khi trình bày quan điểm, góc nhìn này của ông.

Theo phương án này ông Lê Minh Thông đã nêu ra, thì Đại hội Đảng sẽ công khai danh sách nhân sự được quy hoạch vào Trung ương Đảng, cùng hồ sơ và kế hoạch hành động của các ứng viên, để Đảng viên có thông tin để giám sát, tránh ảnh hưởng xấu của các tin đồn. Bên cạnh đó, Đảng cũng sẽ sớm tổng kết việc thí điểm Đại hội Đảng bầu trực tiếp Bí thư, để tiến tới bầu trực tiếp Bí thư ở các Đại hội, kể bầu Tổng Bí thư của Đảng. Nên nhớ, từ nhiệm kỳ trước, Đảng đã triển khai thí điểm Đại hội Đảng bầu trực tiếp, lộ trình sẽ triển khai quy mô rộng và thậm chí trực tiếp bầu Tổng Bí thư. Các bước làm đều thận trọng, có đánh giá, có rút kinh nghiệm để khi triển khai rộng rãi đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, bởi vấn đề nhân sự có tính quyết định sự tồn vong của đất nước.

Xin nhắn gửi ông Quách Hạo Nhiên: châm chọc, đả kích mang tính phá hoại thì dễ, đưa ra sáng kiến có tính khả thi, giúp cải tiến chất lượng bộ máy và hiệu quả thực sự mới là khó! Trước khi ông nói lấy được, thuyết phục giới đối lập nhai theo lập luận của ông thì nên tìm hiểu xem “địch” đang làm gì, làm đến đâu, chứ đừng nói lấy được, dễ bị hớ lắm.

Nguồn: Loa phường

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây