Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào chiều ngày 12/10.

Theo Tổng Bí thư, như vậy, kể từ đầu nhiệm kỳ khoá XII đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật hơn 70 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý. Trong đó có, 1 Uỷ viên Bộ Chính trị và 4 Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XII, 14 nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, 1 nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, 5 Bộ trưởng và nguyên Bộ trưởng, 2 Bí thư Tỉnh uỷ, 5 nguyên Bí thư Tỉnh uỷ và 17 tướng lĩnh; một số cán bộ đã bị xử lý hình sự; Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng đã kỷ luật 7 tổ chức Đảng (Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông vận tải, Ban Thường vụ Đảng uỷ Ngoài nước, Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc). “Thật đau xót, nhưng không thể không làm, không có cách nào khác! Tất cả là vì sự nghiệp chung của Đảng, của đất nước, của nhân dân. Đây là bài học sâu sắc, bài học đắt giá cho tất cả chúng ta”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói.

Nguyễn Trường Toàn

Nguyễn Trường Toàn ‘bắc chõ nghe hơi’ lên mạng ‘phán’ xuyên tạc tình hình Hội nghị 11

Không một tổ chức nào muốn những cán bộ cấp cao lại vi phạm khuyết điểm và phải bị kỷ luật. Chính vì vậy mà khi công bố kỷ luật nhũng cán bộ cấp cao Đảng ta rất đau xót, nhưng vẫn phải làm để làm trong sạch đội ngũ Đảng viên, nâng cao năng lực sức chiến đấu của Đảng và hơn hết là giữ vững niềm tin của nhân dân với Đảng. Thế vậy mà một số kẻ thuộc Hội anh em dân chủ như Nguyễn Trường Toàn lại chia sẻ trên trang cá nhân xuyên tạc rằng chỉ những ai không theo bè phái thì bị kỷ luật. Hắn ta là một kẻ cơ hội chính trị, luận điệu của hắn là hoàn toàn bịa đăt, xuyên tạc. Âm mưu của hắn hạ thấp uy tín của Đảng ta, chia rẽ, gây mất đoàn kết trong hàng ngũ cán bộ lãnh đạo cao cấp; làm giảm sút lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước và bộ máy chính quyền các cấp; chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân. Mục đích cuối cùng của hắn cũng như của bè lũ phản động là tuyên truyền, tung hô: “Phải thực hiện đa nguyên, đa đảng”…

Thông qua các nguồn thông tin như: báo, chương tình truyền thanh, truyền hình… chúng ta đều thấy những cán bộ cấp cao bị xử lý kỷ luật là những người đều vi phạm vào nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm những điều Đảng viên không được làm, xử lý công việc vượt quá thẩm quyền, đặc biệt là tham ô, tham nhũng… chính những người này đã làm suy giảm niềm tin của nhân dân với Đảng, tổn hại đến lợi ích của Đất nước cũng như của người dân. Trong mọi thời điểm các văn kiện của Đại hội Đảng công tác phòng chống tham nhũng luôn được quan tâm và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chính những kết quả của công tác phòng chống tham nhũng đã củng cố, lấy lại niềm tin của nhân dân với Đảng và đó cũng chính là nguyện vọng của mọi người dân.

Ngay từ khi thành lập và cho tới ngày nay “Đảng ta là Đảng của dân, do dân, dựa vào dân và vì dân”. Trong  Điều lệ Đảng khẳng định: “Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”. Từ đó cho ta thấy quyền lực của Đảng không thuộc về của cá nhân hay tổ chức nào, mọi đường lối, chủ trương lãnh đạo của Đảng là đều vì lợi ích của nhân dân, không phải vì cá nhân hay tổ chức nào. Với nguyên tắc lãnh đạo đó nhân dân ta luôn luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, điều đó đã được khẳng định Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đã tiến hành hai cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ giành thắng lợi. Ngày nay trong công cuộc đổi mới Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa giành được nhiều thành tực to lớn và cùng với xu thế phát triển của thế giới đất nước ta đang hội nhập, phát triển và bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Do đó, luận điệu của Nguyễn Trường Toàn là luận điệu của một kẻ thầy dùi đểu cáng nhằm hạ thấp uy tín của các đồng chí lãn đạo Đảng, Nhà nước, mọi người khi truy cập mạng xã hội Facebook cần phải tỉnh táo tránh để chúng xúi dục và hãy đưa ra nhũng quan điểm đúng đắn để bác bỏ luận điệu của hắn tránh nhẹ dạ, cả tin. Luôn luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội.

Nguồn: Đấu trường dân chủ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây