Chúc mừng Giám mục Anphongso Nguyễn Hữu Long – Giám mục Giáo phận Vinh đắc cử Chủ tịch UB loan báo tin mừng trực thuộc HĐGM. Việt nam!

Chúc mừng Giám mục Phê rô Nguyễn Văn Viên – Giám mục phụ tá Giáo phận Vinh đắc cử Chủ tịch UB Mục vụ Giới trẻ – Thiếu nhi trực thuộc HĐGM. Việt nam!

 

Chúc mừng Giám mục Anphongso Nguyễn Hữu Long - Giám mục Giáo phận Vinh đắc cử Chủ tịch UB loan báo tin mừng
Chúc mừng Giám mục Anphongso Nguyễn Hữu Long - Giám mục Giáo phận Vinh đắc cử Chủ tịch UB loan báo tin mừng
Chúc mừng Giám mục Anphongso Nguyễn Hữu Long - Giám mục Giáo phận Vinh đắc cử Chủ tịch UB loan báo tin mừng

Nguồn: Mặt trận thanh niên chống phản động

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây