Định kỳ, cứ đến sự kiện “Cách mạng Tháng Tám” và Quốc khánh 2 tháng 9 các thế lực thù địch, những kẻ cơ hội chính trị thông qua mạng xã hội để tuyên truyền, bóp méo lịch sử, xuyên tạc sai sự thật bản chất hào hùng “Cách mạng Tháng Tám” thành quả cách mạng của nhân dân ta. Với những luận điệu thâm độc, tục tĩu, hằn học, lộ rõ bộ mặt của những kẻ vong ơn bội nghĩa, bán nước cầu vinh.

Ngày 28 tháng 8, trên trang Facebook cá nhân, Nguyễn Văn Đài một kẻ phản động đang sống lưu vong ở Đức đã đăng bài “Bản chất phản cách mạng của “Cách mạng Tháng Tám””, cho rằng “Cách mạng tháng tám” đã đem lại may mắn cho Đảng Cộng Sản nhưng bất hạnh cho đất nước, dân tộc Việt Nam. Thực ra, đây là giọng điệu không mới của những kẻ thù địch, phản động, hại dân, hại nước đi ngược lại truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Tiếng 'khóc than' định kỳ của Nguyễn Văn Đài bên 'trời tị nạn'

Đến hẹn, Nguyễn Văn Đài lại vô vọng kêu gào về Cách mạng Tháng Tám và Quốc kháng 2 tháng 9

Tôi cũng như bao người con đã và đang sống trên mảnh đất hình chữ S thân thương này đều hiểu rõ giá trị to lớn của “Cách mạng Tháng Tám” bởi đã mang lại cho dân tộc ta sang trang sử mới đó là độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc. Chúng ta đều hiểu cách mạng là xóa bỏ cái cũ, lỗi thời, lạc hậu, thay thế bằng cái mới tốt đẹp hơn, tiến bộ hơn, còn ngược lại là phản cách mạng. Ngược dòng lịch sử trở về thời điểm trước cách mạng tháng tám năm 1945, đất nước ta là một nước thuộc địa nửa phong kiến, nhân dân ta phải sống trong cảnh một cổ hai tròng, đời sống cơ khổ bần hàn, không có tự do, dân chủ, ở đó chúng cướp đi quyền con người của người dân. Dưới ách cai trị của thực dân Pháp và địa chủ phong kiến, chúng ra sức bóc lột nhân dân ta tới tận xương tủy, đó là “thuế máu” đày đọa những con người gọi là “dân bản sứ” trên các chiến trường Châu Âu trong các cuộc chiến tranh mà chúng tiến hành. Đầu độc dân ta bằng thuốc phiện và rượu cồn, bắt dân ta oằn lưng chịu hàng trăm thứ thuế. Thâm độc hơn chúng thực hiện “chính sách ngu dân”, xây dựng nhà tù nhiều hơn trường học. Đỉnh điểm chính sách cai trị tàn độc của thực dân phong kiến là nạn đói Ất Dậu năm 1945 làm cho hơn hai triệu người dân lương thiện chết vì đói. Bằng các thủ đoạn tàn độc chúng dìm các cuộc đấu tranh của nhân dân ta trong bể máu.

Sự bóc lột hết sức tàn ác, dã man của bọn tư bản độc quyền Pháp cộng với sự áp bức bóc lột của bọn địa chủ phong kiến trong nước được chúng tiếp tay, làm cho nhân dân ta vô cùng điêu đứng khổ cực. Nước mất nhà tan, đời sống bần hàn, không có con đường nào khác, nhân dân ta đã đứng dậy đấu tranh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, cùng với toàn quân, toàn dân ta đã nhất tề đứng lên phá tan ách thống trị của thực dân phong kiến, đưa nước ta sang thời kỳ chói lọi trong dòng chảy lịch sử, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Từ khi cách mạng thành công, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, từ một nước nghèo nàn lạc hậu đến nay thu nhập bình quân đầu người năm 2018 là 2.540 USD. Quyền con người được đề cao, mọi người được tự do, dân chủ, bình đẳng trước pháp luật. Vị thế Việt Nam ngày càng nâng cao trên trường quốc tế.

Cách mạng tháng 8 thành công đã đập tan hai xiềng xích nô lệ của chủ nghĩa thực dân phong kiến, rửa được cái nhục và nỗi đau mất nước, đưa Việt Nam từ một nước thuộc địa trở thành một nước độc lập dưới chế độ dân chủ cộng hòa, đưa con người Việt Nam từ thân phận nô lệ thành người độc lập, tự do, làm chủ nước nhà. Đây thực sự là bước nhảy vọt trong lịch sử tiến hóa của dân tộc Việt Nam. Sự thật đó không ai có thể phủ nhận được đó là thành quả của cách mạng tháng 8 đã xóa bỏ cái cũ, lỗi thời, lạc hậu, thay thế bằng cái mới tốt đẹp hơn, tiến bộ hơn. Vậy cách mạng tháng 8 phải là một cuộc cánh mạng triệt để và khoa học vì con người và tiến bộ xã hội. Còn luận điệu mà Nguyễn Văn Đài đưa ra: Bản chất phản cách mạng của “Cách mạng tháng tám” là hoàn toàn sai trái, phản khoa học đi ngược với thời đại. Còn nói rằng: “Cách mạng tháng tám” đã đem lại may mắn cho Đảng Cộng Sản nhưng bất hạnh cho đất nước, dân tộc Việt Nam lại vô cùng giả rối bởi cách mạng tháng tám đã đem lại may mắn, ấm no hạnh phúc cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tộc Việt Nam chứ không chỉ riêng tổ chức cá nhân nào. Những luận điệu mà anh đưa ra thực chất là giọng điệu phản động, ngụy biện vô lối, bóp méo sự thật, nhằm thực hiện mưu đồ chính trị của kẻ bán nước, làm hại cách mạng, đi ngược lại lợi ích chính đáng của nhân dân để nhận được những đồng đô la bẩn thỉu của các tổ chức phản động bố thí. Cái giọng điệu vô lối đó không thể lừa rối được ai mà càng làm cho nhân dân hiểu rõ bộ mặt thật của kẻ bán rẻ lương tâm, tầm thường, những con sâu hại nước, hại dân, “Cõng rắn cắn gà nhà”. Tôi cũng như bao người con đất Việt luôn biết ơn cách mạng đã đem lại cho chúng ta cuộc sống độc lập, tự do, dân chủ như ngày hôm nay. Tôi khuyên anh Nguyễn Văn Đài nên tự vấn lương tâm trước khi viết để tránh để lại tai tiếng cho mai sau: Nguyễn Văn Đài kẻ phản động bán nước cầu vinh.

Nhật Thăng

Nguồn: Đấu trường dân chủ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây