Home Đối tượng Ngăn chặn những ”tác phẩm” đội lốt văn học nghệ thuật

Ngăn chặn những ”tác phẩm” đội lốt văn học nghệ thuật

0
152

1. Văn học nghệ thuật là những tác phẩm được thể hiện dưới các hình thức: Ngôn ngữ, âm nhạc, tranh, thơ, ca, hò, vè… nhằm thỏa mãn nhu cầu thưởng thức tinh thần, hướng con người tới chân – thiện – mỹ, tránh xa cái ác, cái xấu, xây dựng một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

Ngăn chặn những ''tác phẩm'' đội lốt văn học nghệ thuật

Tuy nhiên gần đây, có không ít sản phẩm đội lốt tác phẩm văn học nghệ thuật để đả kích, chia rẽ đoàn kết dân tộc… Ví dụ như sau vụ cô gái trẻ thông tin sai sự thật về việc mình được tiêm vắc xin phòng Covid-19, nhạc sĩ T.K liền viết một chuỗi bài công kích về cái gọi là “đặc quyền, đặc lợi” trong các bệnh viện, rồi phát đi lời kêu gọi thành lập “Hội những người không có ông ngoại”. Hay sau sự việc 30 lao động nghèo đi bộ từ tỉnh Bình Định về Quảng Ngãi ngày 20-7, đã được lực lượng phòng, chống dịch hỗ trợ lương thực, thực phẩm kịp thời và dùng xe ô tô đưa về tận nhà, nhưng nhà văn T.T.C lấy ảnh đưa lên trang Faceboook cá nhân kèm những thông tin mập mờ xuyên tạc rồi “lên giọng” cho rằng đó là “lỗi hệ thống” của chế độ…

Gần đây nhất là khi UBND thành phố Hà Nội yêu cầu siết chặt công tác cấp giấy đi đường để bảo đảm nâng cao hiệu quả giãn cách xã hội trong phòng, chống dịch thì rất nhiều người vốn được xem là “người của công chúng” đã đặt vè, sáng tác thơ, tranh đả kích… mang tính châm chọc, thiếu lành mạnh và không có tính xây dựng.

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” đã chỉ ra những biểu hiện suy thoái trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, đó là “sáng tác, quảng bá những tác phẩm văn hóa, nghệ thuật lệch lạc, bóp méo lịch sử, hạ thấp uy tín của Đảng”.

Thực tế cho thấy, động cơ cá nhân của những văn nghệ sĩ này luôn có đặc điểm chung là lợi dụng tự do ngôn luận, tỏ ra là những người có sứ mệnh định hướng xã hội, đứng trên xã hội. Với một vài văn nghệ sĩ là cán bộ, đảng viên đã “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thì những hạn chế trong tổ chức phòng, chống dịch Covid-19 chính là cái cớ để họ khoét sâu và thể hiện quan điểm cá nhân. Với một số khác thì “bôi đen”, “bóp méo”, kích động dư luận chỉ để thỏa mãn “cái tôi”, “cá tính” của họ. Thế nên, khi đọc, nghe, xem những gì họ sáng tạo ra có thể thấy, đó là những tác phẩm không nhằm hướng vào xây dựng tinh thần đoàn kết, cổ vũ người dân chống dịch mà dường như chỉ là “những anh hùng bàn phím” để khích bác, xuyên tạc chế độ. Thậm chí, có người sáng tạo những tác phẩm nghệ thuật ám chỉ cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19 của đất nước một cách bi thảm qua tâm trạng, góc nhìn riêng… Càng đáng tiếc hơn khi những luồng thông tin xấu, độc rất tinh vi như trên do một số văn nghệ sĩ – người của công chúng đưa lên mạng xã hội lại được không ít cán bộ, đảng viên chia sẻ, bình luận.

2. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định: “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” là nhiệm vụ trọng tâm. Đây là chủ trương đúng đắn và góp phần rất lớn để tạo ra sức mạnh tinh thần cho xã hội. Muốn làm được điều đó thì vấn đề cốt lõi là mỗi chúng ta cần phải có suy nghĩ và hành động đúng đắn.

Hiện nay, sử dụng internet và mạng xã hội đã trở thành một trong những nhu cầu quan trọng của rất đông người dân. Bên cạnh những người biết sử dụng một cách sáng suốt, hiệu quả với tinh thần xây dựng thì có không ít người sử dụng nó để thể hiện “cá tính”, nhằm thỏa mãn động cơ, lợi ích cá nhân, thậm chí “dựng thông tin” qua các tác phẩm văn học nghệ thuật để gây dư luận xấu, đi ngược với chủ trương, biện pháp xây dựng xã hội tốt đẹp của Đảng, Nhà nước và các cơ quan, đơn vị, địa phương. Bởi vậy, mỗi người, nhất là cán bộ, đảng viên không nên tiếp tay để lan tỏa những nội dung thông tin độc hại ẩn dưới vỏ bọc tác phẩm văn học nghệ thuật.

Các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với những cá nhân cố tình lợi dụng tự do ngôn luận, đưa ra những “tác phẩm” độc hại, có nguy cơ ảnh hưởng đến nhận thức xã hội, nhất là nhận thức của lớp trẻ. Đồng thời, cần đầu tư, thúc đẩy văn hóa đọc trong xã hội, tăng cường đưa các tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị thẩm mỹ cao, hướng tới các giá trị chân – thiện – mỹ lên internet, xây dựng lực lượng để đấu tranh kịp thời với những sản phẩm đội lốt tác phẩm văn học nghệ thuật, giúp người dân hiểu và tránh xa những sản phẩm văn hóa xấu độc, thấp hèn.

Ngoài ra, trong đời sống hằng ngày, mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu, giữ nghiêm kỷ luật Đảng, tích cực nâng cao trình độ lý luận, trình độ thưởng thức các giá trị tốt đẹp của văn học nghệ thuật. Đồng thời, động viên, khuyến khích người thân trong gia đình, những người xung quanh tìm hiểu những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc để học hỏi, phát huy.

Một trong những biện pháp cũng cần đặc biệt chú ý là tăng cường bồi dưỡng, giáo dục ý thức tư tưởng chính trị thường xuyên, liên tục cho các văn nghệ sĩ và đội ngũ những người làm công tác văn học nghệ thuật bằng những giải pháp hiệu quả hơn.

Nghèo văn hóa, thường xuyên bị lôi kéo, dẫn dắt bởi những “tác phẩm” đội lốt văn học nghệ thuật tất sẽ dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong tư tưởng, nhận thức của cán bộ, đảng viên và xã hội. Cần thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” để đầu tư, phát triển văn học nghệ thuật, bảo vệ văn hóa lành mạnh, tạo sức đề kháng và đẩy lui những thứ văn học nghệ thuật đội lốt, giả hiệu…
Bài chép từ Báo Hà Nội Mới sáng nay 23/8/2021

Nguồn: Tre làng

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here