30 C
Hanoi
Thứ Bảy, Tháng Chín 23, 2023

Những kẻ chỉ biết kêu gào với những khẩu hiệu ‘sáo rỗng’

Đảng cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam, có sự kế thừa và vận dụng sáng tạo trong mỗi thời kỳ. Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn dắt nhân dân việt nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, từ chiến đấu giành độc lập dân tộc đến bảo vệ và xây dựng đất nước. Tuy nhiên, các thế lực thù địch luôn tìm cách xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lê Nin, đường lối lãnh đạo của Đảng ta.

Cụ thể, bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của Kate Hoàng trên trang việt tân với típ đề  “quan điểm của cô kate hoàng, phó chủ tịch cộng đồng người việt tự do, nsw, úc châu nhân 30/4/2021”. Thế lực thù địch đánh giá về chủ nghĩa cộng sản nói chung  và ở Việt nam nói riêng với góc nhìn chỉ có tiêu cực như nạn đói, diệt chủng, kính tế tồi tệ, không có quyền công dân. Ngược với nhận định trên, chúng tôi đưa ra bằng chứng về những thành tựu mà Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước, nhân dân đã đạt được qua câu nói của Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng trong đại hội XIII của Đảng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Kết quả trong 35 năm đổi mới đất nước Việt Nam có nhiều thay đổi tích cực, cụ thể tốc độ tăng trưởng kính tế bình quân khá cao (6% /năm). Tình hình chính trị, an ninh xã hội ổn định, đời sống nhân dân cải thiện. Nhà nước tạo điều kiện để mọi người phát triển toàn diện, phương châm không bỏ lại ai ở phía sau.

Những kẻ chỉ biết kêu gào với những khẩu hiệu ‘sáo rỗng’

Đặc biệt trong bối cảnh, đại dịch covid-19 diễn biến nhanh tróng, phức tạp, khó lường, nhiều nước đã thất bại trong cuộc chống dịch, tổn thất nhiều người, vật chất, chìm trong đau thương tang tóc. Trong khi đó, ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng cộng sản và hành động quyết liệt, kịp thời, cùng với sự đồng thuận ủng hộ, đoàn kết, tương thân của nhân dân, Việt Nam đã khống chế, kiểm soát được sự lây lan trong cộng đồng, hạn chế mức thấp nhất về người và tiền, của. Sự ủng hộ của nhân dân đối với nhà nước trong việc chống dịch, điều chứng tỏ là chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, biện pháp của chính phủ là đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Với tinh thần trên đất nước ta vừa thực hiện được mục tiêu kép là vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế.

Những thành quả trên thì nhận định của bè lũ phản động hoàn toàn là không đúng, chỉ là điều xuyên tạc và bịa đặt, mị dân. Hoạt động chống phá Đảng, nhà nước của bất kỳ phần tử phản động nào đều bị nhân dân lên án mạnh mẽ và xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Từ khi đảng cộng sản Việt Nam ra đời (3/2/1930) đến nay, đã hơn 90 năm phát triển và trưởng thành. Trong công cuộc chiến đấu giành chính quyền và thành lập nước Bác Hồ và Đảng đã vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin vào tình hình cụ thể ở Việt Nam, đưa ra chủ trương, đường lối, cương lĩnh lãnh đạo không thể giống như một số nước trong khu vực và trên thế giới cũng theo con đường chủ nghĩa cộng sản. Kết quả là Việt Nam giành được chính quyền từ thực dân Pháp và chiến thắng đế quốc Mỹ thống nhất đất nước. Nhân dân Việt Nam có độc lập, tự do, quyền làm chủ. Sau khi đât nước thống nhất là công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước, Đảng tiếp tục lấy chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, có sự kế thừa và phát huy, phát triển. Điển hình, sau đại hội VI của Đảng có nhiều tư duy, nhận thức đổi mới dẫn tới nền kinh tế của Việt Nam được cải thiện. Ở đại hội VI, xóa bỏ kinh tế bao cấp, thực hiện cơ cấu kinh tế nhiều thành phần, mở cửa, kêu gọi đầu tư nước ngoài. Điều đó tạo động lực cho người lao động. Cho tới nay, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ngày càng hoàn thiện giúp Việt Nam thoát khỏi nghèo đó, đath tốc độ tăng trưởng cao, điều này chứng tỏ tính đúng đắn của đường lối cách mạng Việt Nam.

Như vậy có thế chứng minh rằng Bác Hổ và Đảng ta lựa chọn chủ nghĩa Mác Lê Nin là kim chỉ nam cho hoạt động của Đảng là sự đúng đắn. Xóa nền tảng tư tưởng cảa Đảng nghĩa là Đảng sẽ mất phương hướng hoạt động, và mục đích, tôn chỉ. Vì vậy mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần phải nhận thức sâu sắc, chống các luận điệu xuyên tạc, lên án những kẻ có âm mưu xóa nền tảng tư tưởng của Đảng.

KTC

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

CÓ THỂ BẠN MUỐN XEM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

KẾT NỐI

0FansLike
456FollowersFollow
48SubscribersSubscribe

BÀI MỚI

LUẬN BÀN-PHẢN BIỆN

ĐỐI TƯỢNG