19 C
Hanoi
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 3, 2022

‘Tuyệt đối không để Tổ quốc bị động, bất ngờ’

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Quốc phòng kịp thời tham mưu kế sách ngăn ngừa, loại bỏ các nguy cơ chiến tranh, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; tuyệt đối không để Tổ quốc bị động, bất ngờ.

‘Tuyệt đối không để Tổ quốc bị động, bất ngờ’
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ kỷ niệm sáng 21.12

Sáng 21.12, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22.12.1989 – 22.12.2019), 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 – 22.12.2019) và đón nhận Huân chương Quân công hạng nhất.
Sử dụng mọi biện pháp cần thiết để tự vệ
Trong diễn văn kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch khẳng định, thực tiễn lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, nhất là các cuộc khởi nghĩa, các cuộc chiến tranh giải phóng và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc do nhân dân ta tiến hành dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã chứng minh và cho chúng ta bài học to lớn về sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Đại tướng Ngô Xuân Lịch cũng khẳng định, Việt Nam kiên trì chính sách quốc phòng mang tính chất hòa bình, tự vệ; nhất quán chủ trương giải quyết các vấn đề tồn tại, bất đồng và tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế; không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.
Bộ trưởng Quốc phòng nhận định, trong giai đoạn hiện nay, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp, khó lường, một số tình huống quốc phòng, an ninh có thể xảy ra; các thế lực thù địch có thể lợi dụng tạo cớ can thiệp quân sự, đẩy mạnh hoạt động chống phá bằng chiến lược “diễn biến hòa bình” với thủ đoạn ngày càng tinh vi, nham hiểm, thâm độc hơn.

‘Tuyệt đối không để Tổ quốc bị động, bất ngờ’
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Quân công hạng nhất cho Quân đội nhân dân Việt Nam

“Việt Nam kiên quyết, kiên trì đấu tranh giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Song, một khi độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng trời, vùng biển, lợi ích quốc gia, dân tộc bị xâm phạm, Việt Nam sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết để tự vệ; xử lý thắng lợi mọi tình huống xảy ra bằng sức mạnh chính nghĩa của toàn dân tộc”, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định.
Bảo vệ tổ quốc từ sớm, từ xa
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng và Bác Hồ, được sự thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, ủng hộ của bạn bè quốc tế, trong 75 năm qua, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn tỏ rõ bản lĩnh của một đội quân cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu; là lực lượng chính trị đặc biệt, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; đã cùng toàn dân chiến đấu và giành được những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế vẻ vang.
Thủ tướng lưu ý, trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường và tác động sâu rộng đến nước ta. Từ đó, Thủ tướng đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành trung ương, các địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương về xây dựng, củng cố quốc phòng toàn dân mang tính hòa bình tự vệ, hướng vào nhiệm vụ xây dựng đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
“Bộ Quốc phòng cần chủ động nắm chắc tình hình, đánh giá và dự báo đúng các tình huống phức tạp có thể xảy ra, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương kế sách ngăn ngừa, loại bỏ các nguy cơ chiến tranh, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; tuyệt đối không để Tổ quốc bị động, bất ngờ”, Thủ tướng nhấn mạnh, đồng thời lưu ý, cần tiếp tục xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có cơ cấu, số lượng hợp lý, với chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao; xây dựng và nâng cao chất lượng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên.
“Tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội thực sự vững mạnh, trong sạch về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của hệ thống tổ chức Đảng, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.
Việt Nam hiểu rõ hơn ai hết giá trị của hòa bình, độc lập, tự do
Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu, tiếp tục xây dựng, củng cố tiềm lực, thế trận, lực lượng quốc phòng trên từng địa phương, hợp thành thế trận phòng thủ đất nước vững mạnh.
Để làm được điều này, Thủ tướng yêu cầu, các cấp ủy, chính quyền các cấp cần quan tâm giải quyết triệt để những vấn đề bức xúc trong xã hội, tạo sự đồng thuận trong nhân dân đối với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; thường xuyên chăm lo bảo đảm lợi ích vật chất, tinh thần của nhân dân, thực hiện dân chủ, công bằng xã hội.

‘Tuyệt đối không để Tổ quốc bị động, bất ngờ’
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Quân công hạng nhất cho các cá nhân tiêu biểu của Quân đội nhân dân Việt Nam

 
Thủ tướng cũng yêu cầu kết hợp chặt chẽ xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh trong một chiến lược thống nhất; phát huy tối đa mọi nguồn lực, tạo sức mạnh tổng hợp để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
“Trong khi đặt trọng tâm vào nhiệm vụ huấn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi, quân đội vẫn phải là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa môi trường, cứu hộ, cứu nạn – luôn coi đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình; góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân”, Thủ tướng lưu ý.
Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn dân đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, đồng thời quán triệt sâu sắc bài học kết hợp chặt chẽ giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại và đẩy mạnh công tác đối ngoại quốc phòng.
“Trải qua biết bao cuộc đấu tranh chống xâm lược với rất nhiều mất mát, hy sinh, hơn ai hết, nhân dân Việt Nam luôn khát vọng và hiểu rõ giá trị của hòa bình, độc lập, tự do. Vì vậy, một trong những nhiệm vụ trọng yếu của quốc phòng Việt Nam trong thời bình là tích cực, chủ động ngăn ngừa và đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định”, Thủ tướng nhấn mạnh, đồng thời khẳng định, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào Đảng, Nhà nước cũng luôn chăm lo, củng cố quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân lớn mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng bảo vệ đất nước vững chắc Tổ quốc.
Nhân dịp này, Thủ tướng Chín phủ Nguyễn Xuân Phúc đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Quân công hạng nhất cho Quân đội nhân dân Việt Nam và 7 cá nhân tiêu biểu của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Lê Hiệp/TNO

Nguồn: Cánh cò

CÓ THỂ BẠN MUỐN XEM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

KẾT NỐI

0FansLike
446FollowersFollow
44SubscribersSubscribe

BÀI MỚI

LUẬN BÀN-PHẢN BIỆN

ĐỐI TƯỢNG