23 C
Hanoi
Chủ Nhật, Tháng Tư 2, 2023

Kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng trong lực lượng công an không có vùng cấm

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ ra rằng: Khi tìm ra chính sách đúng, thành công hay thất bại phụ thuộc vào 3 yếu tố: cách chọn cán bộ, cách tổ chức thực hiện và cách thức kiểm tra công việc. Nếu 3 điều đó thiếu 1 thì chính sách hay đến mấy cũng không tác dụng.Kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng trong lực lượng công an không có vùng cấm

Cách thức kiểm tra là 1 trong 3 yếu tố quyết định sự thành bại của một chính sách đúng

Kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng trong lực lượng công an không chỉ là nhiệm vụ còn góp phần thực hiện đồng bộ Cương lĩnh, Điều lệ, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Kỷ luật tốt đồng nghĩa với việc sức chiến đấu của lực lượng công an nhân dân luôn được đảm bảo.

Chỉ có kiểm tra mới biết được năng lực của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân. Kiểm tra kỷ luật Đảng tạo niềm tin và sức mạnh từ nhân dân đối với chiến sĩ công an.

Thực hiện theo tinh thần đó trong những năm qua các cấp ủy tổ chức Đảng trong lực lượng công an luôn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật theo các văn bản của Đảng như: Kết luận số 72 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra giám sát của Đảng đến năm 2020; Quy định số 30 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Chương 7,8 Điều lệ Đảng Cộng Sản trong công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật Đảng. Và nhiều văn bản quy định, thông báo khác có liên quan đến kiển tra, giám sát, kỷ luật Đảng.Kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng trong lực lượng công an không có vùng cấm

Không có vùng cấm, không có ngoại lệ

Trên tinh thần không có vùng cấm, không có trường hợp ngoại lệ Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương và các cấp ủy trực thuộc đã thực hiện nghiêm túc các quy định kiểm tra, giám sát và kỷ luật đúng người đúng việc.

Thông qua hoạt động này niềm tin trong nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân luôn được củng cố. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Nhân dân đã có nhiều biện pháp phòng ngừa, phát hiện và kiên quyết xử lý triệt để các trường hợp vi phạm.

Từ năm 2014 đến năm 2018 đã có 22 tổ chức đảng và 136 đảng viên vi phạm bị phát hiện thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát. Hoạt đông kiểm tra, giám sát được tiến hành rộng rãi với 50 tổ chức đảng, giám sát chuyên đề với 1.578 tổ chức đảng và 1.154 đảng viên. Các trường hợp vi phạm đã bị kỷ luật theo quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước.

Nhiều cán bộ cấp cao, thậm chí cấp tướng đã bị kỷ luật thẳng tay không có ngoại lệ. Ông Trần Quốc Cường hàm thiếu tướng thuộc Tổng cục V, Bộ Công an bị Ủy ban kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật. Ông Bùi Văn Thanh hàm Trung tướng Thứ trưởng Bộ Công an vi phạm tập trung dân chủ, buông lỏng lãnh đạo, để xảy ra nhiều vi phạm tại Tổng cục IV. Ông Lê Văn Minh hàm Trung tướng phụ trách Tổng cục IV bị xem xét kỷ luật về trách nhiệm của người đứng đầu vi phạm nhiệm vụ được giao. Ông Trần Việt Tân nguyên Thứ trưởng Bộ Công an vi phạm quy định bảo vệ bí mật Nhà nước bị xem xét kỷ luật. Nổi bật nhất là trường hợp ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hóa bị lỷ luật Đảng bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Sau đó lĩnh án phạt tù lần lượt ông Vĩnh 9 năm, ông Hóa 10 năm.

Không có ngoại lệ, vùng cấm cho bất cứ hành vi vi phạm kỷ luật Đảng

Riêng trong năm 2018 đã có 2 ban thường vụ của 2 tổng cục bị kiểm tra, xem xét kỷ luật đối với một số cá nhân, tập thể thuộc thẩm quyền kỷ luật của Ủy ban kiểm tra trung ương. Những trường hợp phối hợp, tham mưu được diễn ra linh hoạt chặt chẽ giữa Đảng ủy Công an Trung ương, Ủy ban kiểm tra Trung ương, Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Qua hoạt động kiểm tra giám sát lực lượng công an được “lên dây cót” mạnh mẽ vừa có tính giáo dục vừa có tính phòng ngừa răn đe hiệu quả.

Tinh thần kỷ luật, lối sống, đạo đức, tránh nhiệm của người công an nhân dân được chấn chỉnh. Khẳng định một điều kỷ luật là sức mạnh và kiểm tra giám sát chính là động lực để phát huy sức mạnh.

Kiểm tra giám sát vẫn chưa sâu

Trong thực tế vẫn còn một số cá nhân, tổ chức thuộc lực lượng Công an Nhân dân chưa thực sự hiểu tầm qua trọng của kiểm tra, giám sát, kỷ luật. Dẫn đến việc thực hiện công tác này còn hời hợt chưa có sự kết hợp, tạo điều kiện. Một số sai phạm chưa được xử lý nhanh gọn, việc kỷ luật chậm chễ, kéo dài tạo thành nếp kỷ cương chưa nghiêm.

Kỷ luật đảng viên vi phạm còn có biểu hiện né tránh vì tình nể nang nên công tác đấu tranh chưa quyết liệt mạnh mẽ. Sự chưa sâu còn xuất phát từ một số cán bộ Công an nhân dân làm công tác kiểm tra chưa lắng nghe, trao đổi ý kiến với đảng viên cũng như tổ chức đảng cấp dưới. Tạo tâm lý e dè, thiếu hợp tác khiến việc kiểm tra, giám sát gặp khó khăn trong việc phát hiện đối tượng vi phạm.

Tính chủ động trong hoạt động kiểm tra, giám sát chưa được phát huy. Các dấu hiệu vi phạm, nội dung vi phạm bị xác định một cách dàn trải chưa đi thẳng vào nguyên nhân chính hoặc hình vi vi phạm chính. Chương trình kiểm tra, giám sát được đề ra nhưng thực hiện lỏng lẻo, chưa sát. Ở một số nơi còn hiện trạng thực hiện cho có. Nguyên tắc tập trung dân chủ chưa được phát huy tối đa, vi phạm có đất để tồn tại. Một số cấp ủy còn chưa đánh giá đúng tầm quan trọng của việc kiểm tra, giám sát trong lực lượng công an.

Tăng cường hiệu quả kiểm tra giám sát, kỷ luật

Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong Công an nhân dân bắt nguồn từ người đứng đầu. Xây dựng là nhiệm vụ cơ bản, “chống” là nhiệm vụ trước tiên và cấp bách. Xây đội ngũ lực lượng công an nhân dân vừa hồng vừa chuyên đồng thời đẩy mạnh phòng chống các biểu hiện vi phạm kỷ luật.

Từ cấp ủy đến người đứng đầu cơ quan tổ chức công an thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục làm gương. Tu dưỡng thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về kiểm tra giám sát, kỷ luật Đảng.

Thực hiện triệt để Quy định số 192-QĐ/TW của Bộ Chính trị về Tổ chức Đảng trong Công an Nhân dân. Và quy định số 179-QĐ/TW về chế độ kiểm tra giám sát công tác cán bộ. Từ đó lấy cơ sở phối hợp Ủy ban kiểm tra trung ương với Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy kiểm tra giám sát thực tế các đảng viên, tổ chức đảng ở địa phương. Đảm bảo thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho Ủy ban kiểm tra các cấp dưới để thi hành đúng kỷ luật Đảng.

Trong quá trình kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng cần giữ vững các nguyên tắc cơ bản: Dân chủ, minh bạch, khách quan. Nêu cao tinh thần tự giác, tự nguyện nhận trách nhiệm, sửa chữa lỗi của đảng viên, tổ chức đảng. Phối hợp một cách toàn diện với các cơ quan chức năng nhà nước, các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội để xử lý nhanh kịp thời đúng người, đúng tội những vi phạm của đảng viên thuộc lực lượng công an nhân dân. Các cơ quan thanh tra, kiểm toán, viện kiểm sát, tòa án nhân dân phối hợp đồng bộ trong quá trình Kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị đã được bàn hành ngày 15/3/2018 tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy sao cho hoạt động hiệu quả. Nghị định số 01 của Chính phủ ban hành ngày 6/8/2018 cũng chỉ rõ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của lực lượng công an nhân dân thuộc Bộ Công an. Ban Thường vụ Đảng ủy Công an nhân dân đưa ra đề án kiện toàn tổ chức bộ máy Ủy ban Kiểm tra và Ủy ban kiểm tra các cấp trong lực lượng công an nhân dân.

Kiểm tra, giám sát và kỷ luật xong phải có báo cáo đánh giá để biết tiến trình công việc và thực trạng tình hình kỷ luật Đảng trong Công an Nhân dân. Từ đó nhận biết những tồn tại yếu kém để có giải pháp kịp thời khắc phục. Kỷ luật đi kèm với khen thưởng, tổ chức khen thuởng kịp thời những cá nhân, tổ chức thực hiện tốt và có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong toàn bộ lực lượng công an.

Như vậy, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng trong lực lượng Công an Nhân dân thời gian qua được tiến hành mạnh với nhiều sự vụ vi phạm ở cấp cao được làm rõ. Đây là tiền đề để Nhà nước xử lý các cá nhân, tổ chức thuộc lực lượng công an vi phạm pháp luật dựa trên kết luận của Đảng.

Han Cao

Nguồn: Cánh cò

CÓ THỂ BẠN MUỐN XEM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

KẾT NỐI

0FansLike
449FollowersFollow
44SubscribersSubscribe

BÀI MỚI

LUẬN BÀN-PHẢN BIỆN

ĐỐI TƯỢNG