20 C
Hanoi
Thứ Sáu, Tháng Mười Hai 1, 2023

Mặt trận Tổ quốc phát huy xứng đáng là điểm tựa của nhân dân

Với chủ đề: “Đoàn kết – Dân chủ – Đổi mới – Phát triển”, chiều ngày 20/9, Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019-2024) đã bế mạc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định MTTQ phải là nơi để người dân phản ánh, tố giác tội phạm; tố giác những người có biểu hiện suy thoái, nhũng nhiễu

Mặt trận Tổ quốc đã làm tốt vai trò liên minh chính trị

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã khép lại. Một nhiệm kỳ mới bắt đầu với trách nhiệm nặng nề trước yêu cầu của đất nước trong tình hình mới, để Mặt trận mãi là nơi tập hợp sức mạnh nhân dân, để hơn 90 triệu đồng bào cùng chung sức, chung lòng vì mục tiêu chung “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” và giữ vững độc lập chủ quyền dân tộc.

Kết quả hình ảnh cho Mặt trận Tổ quốc phát huy xứng đáng là điểm tựa của nhân dân

Mặt trận Tổ quốc phát huy xứng đáng là điểm tựa của nhân dân
Các đại biểu tham dự Đại hội lần thứ IX MTTQ Việt Nam

Trải qua 88 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn phát huy vai trò của mình trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, qua đó làm tròn sứ mệnh vẻ vang của mình trong thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân.

Lịch sử đất nước, lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chứng minh một chân lý: Lòng dân như nước, chỉ có nhân dân là người làm nên lịch sử, sức dân là vô địch. Chính nhân dân dựng lên hình hài Tổ quốc và cũng nhân dân bảo vệ Tổ quốc. Những nhà tư tưởng ưu tú của dân tộc đã đúc kết: Chở thuyền là dân mà lật thuyền cũng là dân, khoan thư sức dân làm kế sâu rễ bền gốc là thượng sách để giữ nước.

Trong mỗi giai đoạn lịch sử, với chức năng, vai trò tập hợp, đoàn kết các giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo và các thành phần trong xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã hiệu triệu, quy tụ, tập hợp nhân dân thành khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc, chung sức, chung lòng quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ chính trị vẻ vang của Đảng, Nhà nước, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng của đồng bào cả trong và ngoài nước. Với nguyên tắc hiệp thương dân chủ, được coi là “chìa khóa vạn năng”, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tập hợp, đoàn kết cả dân tộc “một lòng, một dạ” theo Đảng làm nên những

thắng lợi vĩ đại, viết lên những trang sử hào hùng của cả dân tộc, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ, trở thành chủ nhân của đất nước; mở ra kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, cả nước cùng thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; mở rộng quan hệ đối ngoại với các nước trong khu vực và trên thế giới.

“Với những thành tích đạt được trong thời gian qua, MTTQ tiếp tục xứng đáng với vai trò là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, là tổ chức nòng cốt trong hệ thống chính trị ở nước ta” – Thủ tướng khẳng định.

Mặt trận Tổ quốc phải là tổ chức của dân, do dân và vì dân

Chủ tịch MTTQ Việt Nam cho biết đất nước sau hơn 30 năm đổi mới, thế và lực đã lớn mạnh hơn nhiều và đang trên đà chuyển biến tích cực. Xây dựng Đảng, nhà nước và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh và đạt được kết quả quan trọng.

Trong công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội ngày càng có vai trò quan trọng trong tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi đồng bào ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài theo Đảng làm cách mạng.

Vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được Đảng và Nhà nước tiếp tục ghi nhận trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011), được hiến định tại Điều 9 Hiến pháp năm 2013 và được cụ thể hóa trong Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015.

Với vái trò quan trọng, là bộ phận cấu thành của hệ thống chính trị, cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp từ Trung ương đến cơ sở không ngừng được củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp đoàn kết các giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo và các thành phần trong xã hội; kịp thời tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, nhằm tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của Đảng, Nhà nước.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, phát huy quyền làm chủ của các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội; tham gia giám sát và phản biện xã hội; tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước; tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân… đã góp phần quan trọng vào thành công của công cuộc đổi mới đất nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra một nguyên lý về đại đoàn kết dân tộc: “Đoàn kết là một chính sách của dân tộc, không phải là một thủ đoạn chính trị. Ai có tài, có đức, có sức, có lòng phụng sự Tổ quốc và phụng sự nhân dân thì ta đoàn kết với họ”.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã và đang thực hiện theo chân lý ấy, đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân trên tinh thần tôn trọng những điểm khác biệt miễn là không trái với lợi ích chung của quốc gia – dân tộc. Lợi ích quốc gia – dân tộc của chúng ta hôm nay là độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, là sự giàu mạnh, hùng cường của đất nước, ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân.

Tất cả những ai cùng hướng tới mục tiêu ấy thì trở thành một khối đoàn kết sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, đồng tâm hiệp lực thực hiện cho bằng được mục tiêu chung. Tuy nhiên, kinh tế – xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, còn những vấn đề nhân dân chưa hài lòng; các thế lực thù địch không ngừng tiến hành các thủ đoạn thâm độc chống phá Đảng, nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Vì vậy, MTTQ phải ra sức làm để là nơi tin cậy, là điểm tựa của người dân

Phạm Minh Hà

Nguồn: Cánh Cò

CÓ THỂ BẠN MUỐN XEM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

KẾT NỐI

0FansLike
455FollowersFollow
48SubscribersSubscribe

BÀI MỚI

LUẬN BÀN-PHẢN BIỆN

ĐỐI TƯỢNG