35 C
Hanoi
Thứ Hai, Tháng Năm 29, 2023

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện

Báo cáo chính trị không chỉ đánh giá 5 năm mà phải nhìn lại hơn 30 năm đổi mới, bám sát các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XII đã nêu.

Sáng 6/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã chủ trì phiên họp của Tiểu ban, cho ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo Chính trị và dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, bổ sung, phát triển năm 2011.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp.

Cùng tham dự cuộc họp có các thành viên Tiểu ban Văn kiện: Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; các thành viên Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu tại phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, thực tế vừa qua đạt được thành tựu bởi vì các mối quan hệ cơ bản được chú ý để không cực đoan, không phiến diện, đồng thời đề nghị: kiên định mục tiêu lý tưởng có nguyên tắc, đồng thời phải hết sức sáng tạo, luôn luôn đổi mới sáng tạo phù hợp với tình hình mới.

Từ sau Hội nghị Trung ương 10 đến nay, Thường trực Tiểu ban Văn kiện và Tổ Biên tập đã tập trung chỉ đạo xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 để trình Tiểu ban.

Việc xây dựng các dự thảo báo cáo, căn cứ vào Đề cương chi tiết đã được Hội nghị Trung ương 10 cho ý kiến chỉ đạo hoàn thiện; căn cứ kết quả nghiên cứu của 34 đoàn khảo sát các vấn đề lý luận và thực tiễn tại các ban, bộ, ngành, địa phương, 5 cuộc tọa đàm khoa học và 36 báo cáo nghiên cứu kiến nghị, đề xuất của các cơ quan nghiên cứu lý luận, khoa học. 

Tại cuộc họp, các ý kiến phát biểu đều nhất trí cho rằng, dự thảo các báo cáo được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, có cơ sở lý luận và thực tiễn, bám sát Đề cương, Cương lĩnh, Hiến pháp và tình hình thực tiễn đất nước; các báo cáo khảo sát, tọa đàm khoa học, nhất là ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tiểu ban Văn kiện tại cuộc họp ngày 23/8 vừa qua.

Tuy nhiên, đây mới là dự thảo lần đầu, cần tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tiểu ban, trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, chắt lọc kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn để từng bước hoàn thiện từ nay đến Đại hội XIII, trước mắt là từ nay đến Hội nghị Trung ương 11.

Đại đa số các ý kiến đồng ý giữ nguyên kết cấu báo cáo gồm 15 mục; nhất trí cho rằng Báo cáo Chính trị phải ăn khớp với Báo cáo kinh tế – xã hội và Báo cáo về công tác xây dựng Đảng… trong đó Báo cáo Chính trị là trung tâm.

Phát biểu tại phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị Tổ Biên tập Tiểu ban Văn kiện tăng cường phối hợp với Tổ biên tập Báo cáo Kinh tế-xã hội, Báo cáo Xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng tiếp tục cập nhật, chuẩn xác hóa tình hình, số liệu, nghiên cứu.

Về đánh giá thành tựu, kết quả đã đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, trong báo cáo chính trị không chỉ đánh giá 5 năm mà phải nhìn lại hơn 30 năm đổi mới, bám sát các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XII đã nêu và đối chiếu với Cương lĩnh 2011.

“Báo cáo tổng quát phải mang tính tổng kết rất sâu. Nhiệm kỳ này, dấu ấn nổi bật là gì? hạn chế tồn tại là gì cố gắng cô đọng lại. Có thể nói kinh tế 5 năm qua chúng ta liên tục tăng trưởng, ổn định không? Mạnh dạn nói sát thực tế, đừng đi theo lối mòn. Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, nhiệm kỳ này có mạnh mẽ không..?. Tại sao lòng dân hoan nghênh ủng hộ như vậy? Đây là nét tương đối đậm của khóa này”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói.

Về mục tiêu phát triển đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, mở nhưng  phải bám sát Cương lĩnh,  tập trung vào ba đột phá chiến lược là: Hạ tầng cơ sở, hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực, đồng thời tiếp tục nghiên cứu thêm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu cần xử lý, giải quyết tốt các mối quan hệ biện chứng giữa các mặt đối lập ở tầm quốc gia, cũng như của một địa phương, một lĩnh vực… Cương lĩnh 2011 đã nêu 8 mối quan hệ cơ bản. Đó là các mỗi quan hệ giữa kiên định mục tiêu và sáng tạo trong sách lược; vấn đề dân tộc và giai cấp; độc lập dân tộc và CNXH; kinh tế thị trường và định hướng XHCN; tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, bảo đảm công bằng xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách phát triển; mối quan hệ giữa quy mô và chất lượng phát triển; vấn đề lợi ích quốc gia và hội nhập quốc tế…

“Kiểm điểm vừa qua ta xử lý mối quan hệ này thế nào? Bây giờ còn vướng gì? sắp tới nên làm thế nào để thiết thực giải quyết 8 mối quan hệ cơ bản này. Ví dụ kiên định mục tiêu, sáng tạo sách lược cũng là vấn đề không đơn giản khó lắm. Vấn đề dân tộc và giai cấp như thế nào? Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội? Kinh tế thị trường định hướng xã hội  chủ nghĩa? Cụ thể hơn là quy luật thị trường và sự quản lý nhà nước như nào? Cái nào cần bàn tay nhà nước? Không nắm vững quy luật, làm trái quy luật, thậm chí bóp chết quy luật thì thất bại. Nếu chỉ có 1 cái là cứ thị trường, không còn vai trò của nhà nước thì là gì định hướng xã hội chủ nghĩa”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói thêm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện

Toàn cảnh phiên họp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, thực tế vừa qua thành công bởi vì các mối quan hệ được chú ý để không cực đoan, không phiến diện, không tả, không hữu. Kiên định mục tiêu lý tưởng có nguyên tắc nhưng phải hết sức sáng tạo, luôn luôn đổi mới sáng tạo phù hợp với tình hình mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị nâng cao trách nhiệm của Tiểu ban Văn kiện. Giữa Báo cáo chính trị, Báo cáo Cương lĩnh, Báo cáo kinh tế-xã hội và Báo cáo Xây dựng Đảng phải khớp nhau và phải lấy Báo cáo chính trị là trung tâm. Đồng thời đề nghị Tiểu ban Văn kiện khẩn trương tiếp thu ý kiến, hoàn chỉnh các dự thảo Báo cáo và Tờ trình để trình Bộ Chính trị xem xét, cho ý kiến, chỉ đạo hoàn thiện, trình Hội nghị Trung ương 11./.

Nguồn: VOV

CÓ THỂ BẠN MUỐN XEM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

KẾT NỐI

0FansLike
454FollowersFollow
44SubscribersSubscribe

BÀI MỚI

LUẬN BÀN-PHẢN BIỆN

ĐỐI TƯỢNG