Home Từ Facebook Phản Đối Năng Lượng Sạch Vì Lý Do Ô Nhiễm

Phản Đối Năng Lượng Sạch Vì Lý Do Ô Nhiễm

0
112

Phú Mỹ _ Bình Định phản đối xây dựng Điện Năng Lượng Mặt Trời… Lý do các nhân tố “lõi” đưa ra là: điện năng lượng mặt trời gây ô nhiễm môi trường… ha ha.

Thủy Điện _ phản đối

NHIỆT ĐIỆN _ PHẢN ĐỐI

Nay, Điện Mặt Trời cũng phản đối… vậy bao giờ ta phát triển được kinh tế như Mỹ, để các anh em thiện lành có đời sống như dân Bắc Âu.

P/s: Bảo dân trí thấp lại tự ái

Phản Đối Năng Lượng Sạch Vì Lý Do Ô Nhiễm
Phản Đối Năng Lượng Sạch Vì Lý Do Ô Nhiễm

Phản Đối Năng Lượng Sạch Vì Lý Do Ô Nhiễm

Nguồn: Mặt trận thanh niên chống phản động

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here