Home Từ Facebook Dùng cường quyền để bịt miệng người dân là thiếu dân chủ,...

Dùng cường quyền để bịt miệng người dân là thiếu dân chủ, nhân quèn. Hỡi nhân dân Singapore hãy vùng lên

0
122

Dùng cường quyền để bịt miệng người dân là thiếu dân chủ, nhân quèn.
Hỡi nhân dân Singapore hãy vùng lên, bạn bè quốc tế và đồng bào hải ngoại luôn sẵn sàng chung tay giúp đỡ người dân trong nước lật đổ chế độ tà quyền, độc tài, cha truyền con nối của chính quyền họ Lý.
Dùng cường quyền để bịt miệng người dân là thiếu dân chủ, nhân quèn.  Hỡi nhân dân Singapore hãy vùng lên
Nguồn: Cùng troll phản động

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here