27 C
Hanoi
Thứ Năm, Tháng Mười 5, 2023

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: 3 giải pháp trọng tâm đột phá của lực lượng Công an nhân dân

Trong năm 2019, ngành Công an triển khai 3 giải pháp trọng tâm đột phá, đó là: Tăng cường ứng dụng các thành tựu khoa học – công nghệ, nâng cao hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ; ổn định tổ chức, hoàn thiện pháp luật, quy chế, quy trình công tác theo mô hình tổ chức mới; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các đơn vị, địa phương.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: 3 giải pháp trọng tâm đột phá của lực lượng Công an nhân dân

Đó là chia sẻ của Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an khi trả lời phỏng vấn Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) nhân dịp Xuân Kỷ Hợi – 2019. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc nội dung cuộc phỏng vấn:  

Thưa Bộ trưởng, xin Bộ trưởng cho biết những kết quả nổi bật của lực lượng Công an nhân dân trong công tác giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong năm vừa qua?

Năm 2018 được xác định là năm bản lề có ý nghĩa quyết định thắng lợi của việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Với quyết tâm, nỗ lực rất cao của toàn đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị, đất nước ta có sự phát triển tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Lực lượng Công an nhân dân đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của đất nước, phối hợp chặt chẽ với Quân đội nhân dân và các cấp, các ngành, được sự đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, đã vượt qua khó khăn, thách thức, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, tận tụy, sáng tạo trong công tác, lập nhiều chiến công, thành tích, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

Nổi bật là: Đã chủ động nắm bắt, phân tích, dự báo sát đúng tình hình; thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước trong hoạch định các chủ trương, chính sách, hoàn thiện thể chế và huy động các nguồn lực để bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ an ninh, an toàn xã hội. 

Lực lượng đã tập trung đấu tranh quyết liệt, có hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động khủng bố, xử lý nhiều vụ kích động chống phá, biểu tình gây rối an ninh, trật tự, không để phức tạp kéo dài, lan rộng. Lực lượng đã kiềm chế được sự gia tăng của tội phạm; tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án năm sau cao hơn năm trước, đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội đề ra, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội.

Công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính và hoàn thiện pháp luật được đẩy mạnh. Bộ Công an đã tham mưu, đề xuất Chính phủ trình Quốc hội thông qua một số văn bản luật quan trọng như Luật Công an nhân dân 2018, Luật An ninh mạng…; bước đầu củng cố vững chắc, đồng bộ hơn các cơ sở pháp lý trong tổ chức, hoạt động của lực lượng Công an, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân. 

Lực lượng Công an tham gia sâu rộng, có hiệu quả và thực chất hơn vào các cơ chế hợp tác an ninh khu vực và toàn cầu, triển khai có hiệu quả cơ chế đối thoại an ninh với nhiều đối tác quan trọng; vị thế, vai trò của Công an Việt Nam trong giải quyết các vấn đề quốc tế về đấu tranh phòng, chống tội phạm ngày càng được nâng cao. 

Bộ Công an thực hiện từng bước thận trọng, khách quan nhưng cũng rất khẩn trương trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII), Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị và Nghị định 01 của Chính phủ. Theo đó, Bộ Công an không tổ chức cấp trung gian; nâng cao chất lượng, giảm số lượng lớn đơn vị cấp Cục, sắp xếp, thu gọn các đơn vị sự nghiệp công lập, báo chí, y tế; sáp nhập các đơn vị Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với Công an tỉnh, thành phố; giảm đầu mối trực thuộc Công an cấp tỉnh, Công an cấp huyện; bước đầu thực hiện thí điểm bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn một số tỉnh, thành phố; phân định rõ phạm vi chức năng, nhiệm vụ của từng cấp Công an, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất khắc phục được chồng chéo, chia cắt, tạo điều kiện để nâng cao chất lượng công tác công an. 

Cùng với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, Đảng ủy Công an Trung ương đã kịp thời kiện toàn tổ chức Đảng các cấp, đề xuất Bộ Chính trị bổ sung, kiện toàn Đảng ủy Công an Trung ương, có bước chuẩn bị ban đầu về công tác nhân sự Công an tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và tham gia Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII. Cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp tăng cường chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, sắp xếp ổn định đội ngũ cán bộ, xử lý nhiều vấn đề lớn tồn tại về công tác cán bộ, không gây xáo trộn, đảm bảo tính liên tục, hiệu quả trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân ở tất cả các cấp.

Những kết quả nêu trên đóng góp rất quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đối ngoại của đất nước, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, được Đảng, Nhà nước, Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Thưa Bộ trưởng, bên cạnh những kết quả, thành tích đã đạt được, tại Hội nghị Công an toàn quốc vừa qua, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ và lưu ý một số vấn đề cần khắc phục, vậy xin Bộ trưởng cho biết rõ hơn về vấn đề này?

Ngay từ tháng 10/2018, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã chỉ đạo công tác tổng kết công tác năm 2018 và từ đầu nhiệm kỳ đại hội Đảng lần thứ XII đến nay. Cùng với việc đánh giá những kết quả, thành tích, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an nghiêm túc kiểm điểm những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ. 

Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74 vinh dự được đón đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến dự, ghi nhận, đánh giá cao kết quả, thành tích của lực lượng Công an nhân dân trong năm 2018 và nửa đầu nhiệm kỳ qua; đồng thời yêu cầu lực lượng Công an cần thẳng thắn chỉ ra, làm rõ trách nhiệm, nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại trong công tác nắm, dự báo và xử lý tình hình; trong đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, phòng, chống cháy nổ, cứu nạn, cứu hộ ở một số địa phương; chất lượng một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu.

Bên cạnh đó, còn xảy ra một số vụ việc tiêu cực nghiêm trọng, một số cán bộ trong ngành bị xử lý kỷ luật, bị tước danh hiệu, xử lý hình sự, làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an nhân dân. Đây là những bài học hết sức đau xót nhưng cũng rất quý giá đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Trên cơ sở kết quả tổng kết công tác và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã phân tích, xác định rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan của những vấn đề tồn tại nêu trên và đã có Nghị quyết, Chỉ thị về nhiệm vụ, giải pháp công tác cho năm 2019 và những năm tiếp của nhiệm kỳ.

Trong năm 2019, ngành Công an sẽ tập trung vào những giải pháp nào thưa Bộ trưởng?

Năm 2019 là năm có vị trí rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi toàn bộ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Công việc của ngành Công an sẽ ngày càng nhiều hơn, phức tạp hơn. 

Mục tiêu đặt ra là: Nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, ngăn ngừa âm mưu bạo loạn, khủng bố, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; đẩy lùi, làm giảm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, từng bước xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, lành mạnh; tiếp tục xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, gần dân, sâu sát cơ sở, xứng đáng là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, đảm bảo vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng với Công an nhân dân.

Với quyết tâm chính trị rất lớn của toàn lực lượng, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an xác định phương châm hành động năm 2019 là “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” để thực hiện các chủ đề công tác năm: “Hoàn thiện thể chế, tăng cường cơ sở” và 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, xác định 3 giải pháp trọng tâm đột phá, đó là: Tăng cường ứng dụng các thành tựu khoa học – công nghệ, nâng cao hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ; ổn định tổ chức, hoàn thiện pháp luật, quy chế, quy trình công tác theo mô hình tổ chức mới; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các đơn vị, địa phương. 

Nhân dịp năm mới Kỷ Hợi 2019, Bộ trưởng gửi lời chúc và thông điệp gì tới cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước?

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, lực lượng Công an nhân dân phấn đấu giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đóng góp rất quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đối ngoại của đất nước, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, vì nhân dân phục; luôn ghi nhận và trân trọng tiếp thu những ý kiến đóng quý báu của nhân dân, các ban, bộ ngành trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an luôn phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, nêu cao tinh thần, ý chí chiến đấu, thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, thường xuyên tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng, rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ dạy; giữ mình trong sạch, vững vàng, không bị sa ngã trước sự mua chuộc, lôi kéo của các phần tử xấu, không bị cám dỗ bởi những danh lợi tầm thường, không lợi dụng cương vị công tác của mình để làm phương hại đến lợi ích chung, lợi ích chính đáng của Đảng, Nhà nước, nhân dân; quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước; xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, xin chúc đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!

Nguồn: Báo Tin tức

CÓ THỂ BẠN MUỐN XEM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

KẾT NỐI

0FansLike
456FollowersFollow
48SubscribersSubscribe

BÀI MỚI

LUẬN BÀN-PHẢN BIỆN

ĐỐI TƯỢNG