20 C
Hanoi
Thứ Sáu, Tháng Mười Hai 1, 2023

Nhận diện để không chệch hướng, không đổi màu trong tình hình mới

Đổi mới phải định hướng đúng, không chệch hướng, không đổi màu, hòa nhập mà không hòa tan là nguyên tắc cao nhất bất di bất dịch đã được Đảng, Nhà nước ta nêu ra và kiên trì thực hiện từ đầu những năm đổi mới.

Thực hiện đúng theo nguyên tắc đó công cuộc đổi mới ở Việt Nam do Đảng Cộng sản lãnh đạo hơn 30 năm qua đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức liên tiếp giành được thắng lợi to lớn như ngày nay. Chúng ta nhận thức không chệch hướng tức là phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa với mục tiêu là dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Nhận diện để không chệch hướng, không đổi màu trong tình hình mới

Thứ trưởng Bùi Văn Nam chụp ảnh với các đại biểu tham dự Hội nghị 

Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, bảo vệ và phát huy thành quả cách mạng, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, giữ vững sự ổn định về chính trị và an sinh xã hội. Không đổi màu là giữ vững hệ tư tưởng chính trị, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, loại trừ chủ nghĩa thựåc dụng, chủ nghĩa cá nhân, chống “diễn biến” và “tự diễn biến”, “tự suy thoái”.

Thực tiễn cách mạng nước ta chỉ ra căn cứ vào tình hình mỗi giai đoạn mà Đảng nhấn mạnh từng vấn đề cho phù hợp. Chẳng hạn như thời kì đầu những năm đổi mới chúng ta rất chú ý đến vấn đề hòa nhập nhưng không hòa tan. Đây là vấn đề rất quan trọng. Bởi từ bị bao vây cấm vận nay được tự do mở rộng cánh cửa hợp tác, hội nhập với quốc tế thì có thể rất dễ bị “choáng ngợp”, rất dễ bị hòa tan.

Hòa tan đồng nghĩa với chệch hướng và cũng đồng nghĩa với đổi màu. Đến nay khi mà công cuộc đổi mới đã giành được thắng lợi bước đầu, âm mưu thâm hiểm của thế lực thù địch là tấn công làm suy yếu ta từ bên trong, từ nội bộ thì chúng ta lại  chú ý nhấn mạnh  đến vấn đề chống “diễn biến” và “tự diễn biến”, “tự suy thoái”. Vì lúc này những vấn đề đó liên quan đến vận mệnh của Đảng, Nhà nước ta.

Vừa qua trong hội nghị của tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng khóa XIII (7-1-2019), vấn đề về nguyên tắc đổi mới lại được khẳng định.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Tư tưởng chỉ đạo là kết hợp nhuần nhuyễn giữa kiên định và đổi mới, đổi mới phải kiên định mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, phải kết hợp nhuần nhuyễn giữa kế thừa và phát triển, giữa lí luận và thực tiễn. Đây là quan điểm nhất quán và xuyên suốt.

Trong bối cảnh khoa học công nghệ thế giới phát triển, xu hướng toàn cầu hóa ngày càng cao, chủ nghĩa dân túy cùng với những vấn đề về dân chủ, nhân quyền đang bị lợi dụng một cách cố ý thì nhận diện giữa định hướng đúng và chệch hướng, giữa giữ màu và đổi màu nhiều khi rất khó, không đơn giản.

Bởi cái lằn ranh giới giữa các mặt đối lập giữa cái đúng và cái sai không dễ phân biệt, không dễ nhận ra. Yêu cầu đặt ra là phải nâng cao nhận thức tư tưởng, nhãn quan chính trị đúng đắn, nâng cao trình độ kiến thức hiểu để có tư duy đúng, có chọn lọc một cách khoa học, thận trọng…

Đồng thời cần đấu tranh với những biểu hiện: Mơ hồ, ảo tưởng, coi nhẹ các âm mưu thù địch  trong  cuộc đấu tranh bảo vệ thành quả cách mạng hiện nay, coi nhẹ nền tảng chính trị xã hội, thậm chí cho rằng chủ nghĩa xã hội đã lỗi thời, từ bỏ chủ nghĩa xã hội cũng là sự “đổi mới” hợp “xu thế”.

Nước Việt Nam với dấu ấn mang trên mình là những cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc kéo dài và khốc liệt thì chúng ta không xem nhẹ, càng không được mơ hồ, ảo tưởng. 

Cần làm cho đảng viên và quần chúng thấy rằng, những căng thẳng có thể dẫn tới những điểm nóng đang diễn ra ở không ít nơi trên thế giới hiện nay càng là bài học cho những ai mơ hồ, ảo tưởng; cần chống những tư tưởng đề cao lợi ích kinh tế xem nhẹ lợi ích các quan hệ xã hội, dẫn tới khác biệt giàu nghèo, tạo ra một tầng lớp bóc lột và bị bóc lột mới.

Phải rất chú ý phát hiện, loại trừ những biểu hiện chệch hướng, đổi màu từ từ, ngấm ngầm một cách tinh vi dưới nhiều hình thức, nhiều triệu chứng như biến chất về tư tưởng, thoái hóa về phẩm chất, lối sống…  đó chính là sự “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” đang tồn tại hiện nay.

Tuy nhiên cần nói thêm rằng chúng ta cũng tránh tư tưởng cực đoan, máy móc, quan trọng hóa những cái được gọi là nguy cơ, từ đó bỏ lỡ thời cơ, không tận dụng được thuận lợi, gây ảnh hưởng đến tiến trình phát triển của đổi mới. Đó cũng chính là mặt thứ hai của chệch hướng mà chúng ta phải đề phòng. 

Cốt lõi đảm bảo cho sự định hướng đúng, không bị đổi màu là đội ngũ cán bộ có đủ năng lực và phẩm chất mà quan trọng quyết định là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược. Bởi đây là vấn đề nhìn xa trông rộng mà phải sâu sắc thấu đáo, là đầu tàu cho sự chuyển bánh của toàn hệ thống chính trị. Sự định hướng đúng, không bị đổi màu được thể hiện từ khâu vạch ra cương lĩnh, đường lối đến khâu tổ chức thực hiện.

Phải có  phương châm hành động cụ thể, phải có nghệ thuật kết hợp hài hòa giữa nguyên tắc và linh hoạt theo lời Bác Hồ dạy “dĩ bất biến, ứng vạn biến”.

Những thành quả to lớn của hơn ba mươi năm đổi mới đã tạo nên sức sống mới trên đất nước ta. Nhân dân tin tưởng, thế giới thừa nhận Việt Nam là điểm đến của đổi mới. Với sự lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm của Đảng, chúng ta tin tưởng trong bối cảnh mới con tàu Việt Nam xã hội chủ nghĩa sẽ tiếp tục tăng tốc đúng hướng, công cuộc đổi mới hội nhập của đất nước ta sẽ đạt được những thành tựu ngày càng to lớn và vững chắc hơn.

Phạm Văn Thạch (Công an nhân dân)

Nguồn: Đấu trường dân chủ

CÓ THỂ BẠN MUỐN XEM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

KẾT NỐI

0FansLike
455FollowersFollow
48SubscribersSubscribe

BÀI MỚI

LUẬN BÀN-PHẢN BIỆN

ĐỐI TƯỢNG