Home Từ Facebook Nghe văn hóa doanh nghiệp của Vingroup là kỷ luật, yêu nước,...

Nghe văn hóa doanh nghiệp của Vingroup là kỷ luật, yêu nước, có trách nhiệm… l…

9
37

Nghe văn hóa doanh nghiệp của Vingroup là kỷ luật, yêu nước, có trách nhiệm… là đã thấy quý bác Vượng rồi đấy. Chứ đâu phải như lũ luôn vỗ ngực là người Việt nhưng tối ngày đi phá hoại, kéo đất nước đi xuống là giỏi.
#LTD
#cpdvn

Nghe văn hóa doanh nghiệp của Vingroup là kỷ luật, yêu nước, có trách nhiệm... l...


Trang thông tin chống phản động

9 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here