Để chống phá cách mạng Việt Nam, một trong những thủ đoạn của những thế lực thù địch đó là lợi dụng các tổ chức phi chính phủ, đưa ra những nhận định, đánh giá sai về sự thật ở Việt Nam.

Mới đây, ngày 17-01-2019, Tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch – HRW), trong bản “Phúc trình toàn cầu 2019” đã cho rằng tình hình nhân quyền tại Việt Nam “xuống cấp nghiêm trọng”; Việt Nam “xâm phạm các quyền dân sự và chính trị cơ bản như quyền tự do biểu đạt, quyền tự do báo chí và tiếp cận thông tin, quyền tự do lập hội và nhóm họp, quyền tự do thực hành tôn giáo”…

Phúc trình nhân quyền 2019 có thực sự vì nhân quyền Việt Nam?

RFA sao cứ phải ‘la làng’ về những tiêu chí thiếu khách quan, không đúng thực tế

Trước hết, cần khẳng định ngay rằng việc làm của HRW là can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam, vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Hiến chương Liên hợp quốc khẳng định: “Hiến chương này hoàn toàn không cho phép Liên hợp quốc được can thiệp vào những công việc thực chất thuộc thẩm quyền nội bộ của bất cứ quốc gia nào, và không đòi hỏi các thành viên của Liên hợp quốc phải đưa những công việc loại này ra giải quyết theo quy định của Hiến chương”. Điều này được hiểu là: không một quốc gia nào, tổ chức, cá nhân nào có quyền được can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác; vấn đề của quốc gia nào thì quốc gia đó phải tự giải quyết trên cơ sở luật pháp, văn hóa của quốc gia đó và phù hợp với thông lệ quốc tế. Vậy HRW có quyền gì mà đưa ra những đánh giá như vậy đối với Việt Nam?

“Phúc tình toàn cầu nhân quyền 2019” của HRW, thực sự không vì nhân quyền ở Việt Nam. Những tiến bộ của Việt Nam được nhìn nhận bởi các tổ chức quốc tế, các tổ chức của Liên hợp quốc thông qua các đánh giá như của UNDP vào tháng 10-2018: “Việt Nam đang có nhiều tiến bộ về phát triển con người và giảm nghèo đa chiều, …”, “Việt Nam có thể tự hào về tiến bộ đạt được trong giảm nghèo đa chiều, giúp 6 triệu người thoát nghèo trong 4 năm, từ năm 2012 đến năm 2016, theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia”, ….; ngài Scott Ciment, cố vấn chính sách về pháp quyền của UNDP tại Việt Nam cho rằng: “Tôi cho rằng Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào trong lĩnh vực nhân quyền. Các hoạt động hợp tác quốc tế về quyền con người cũng được Việt Nam đẩy mạnh… Điều này cho thấy Việt Nam luôn cầu thị, nghiêm túc trong việc thực hiện và đảm bảo quyền con người cho công dân nước mình”.

Thực tế, uy tín, vị thế, hình ảnh, tiếng nói của Việt Nam ngày càng được tăng cường, nâng cao trên trường quốc tế. Việt Nam đã được tín nhiệm bầu vào các cơ quan quan trọng của Liên hợp quốc như: Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2008-2009, Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2014-2016, Hội đồng Kinh tế-Xã hội nhiệm kỳ 2016-2018, Hội đồng Chấp hành UNESCO nhiệm kỳ 2015-2019…. Nếu nhân quyền ở Việt Nam đúng như HRW đánh giá, thì liệu Việt Nam có được bầu vào các cơ quan đó của Liên hợp quốc hay không?

Sự thực, Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước Việt Nam luôn coi trọng vấn đề nhân quyền ở Việt Nam.

Ngay từ khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong bản tuyên ngôn độc lập vào ngày 2-9-1945, đã khăng định “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”. Điều đó cũng khẳng định rằng quyền con người ở mỗi quốc gia, dân tộc chỉ thực sự được bảo đảm khi gắn liền với quyền độc lập, tự do của quốc gia, dân tộc đó.

Trong những năm gần đây, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam luôn quan tâm đến quyền con người, chăm lo cho đời sống của đông đảo nhân dân lao động, thông qua việc tham gia các công ước quốc tế, thông qua việc điều chỉnh, xây dựng hệ thống các văn bản pháp luật,…  như: Việt Nam đã tham gia công ước quốc tế về quyền con người với 7 trên 9 điều ước quốc tế về quyền con người cơ bản được thực hiện; công ước chống tra tấn; công ước về quyền của người khuyết tật,…. Gần đây, những điều chỉnh trong Bộ luật Hình sự, Luật Dân sự và nhiều luật khác cũng là những bước tiến lớn trong việc đảm bảo nhân quyền.

Việc Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” khẳng định Việt Nam luôn kiên trì, nỗ lực bảo đảm “quyền sung sướng và quyền tự do” cho dân tộc Việt Nam. Những nhận định khiên cưỡng, sai trái của HRW đối với nhân quyền ở Việt Nam là vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc, đi ngược lại với xu thế thời đại và phản ánh không đúng với thực tế ở Việt nam.

Nguyễn Minh

Nguồn: Đấu trường dân chủ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây