Tags Đại hội XII

Tag: Đại hội XII

Tiếp tục kiện toàn lãnh đạo các cơ quan của T.Ư Đảng

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, ngoài công tác nhân sự...

Tập trung thực hiện 6 trọng tâm và vấn đề thực tiễn bức thiết

Trung ương nhấn mạnh việc xác định nội dung Chương trình toàn...

Nhân sự Chính phủ, Quốc hội sắp tới ra sao?

Hôm qua 8-3, Hội nghị trung ương 2 khóa XIII đã...

Chuẩn bị kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước

Sau hội nghị Trung ương 2 (khóa XIII), dự kiến nhiều chức...

Những cái nhìn thiển cận về bình đẳng giới ở Việt Nam

Hôm nay (8-3) là Ngày Quốc tế phụ nữ, cũng là ngày mà cả nhân loại tôn vinh phụ nữ và hành động...

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về Đảng Cộng sản Việt Nam

Trong thời gian qua, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách chống phá cách mạng Việt Nam với mục đích “tạo ra...

Cán bộ, người dân, doanh nghiệp tự cứu mình trước khi trời cứu

Đối thoại với các doanh nghiệp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày...

Nhiều vấn đề về xây dựng Đảng chính thức được đưa vào Văn kiện Đại hội XIII

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã...

Bày trò “tự ứng cử”, các nhà “dân chủ” đang diễn hài cho ai xem?

Cứ đến hẹn lại lên, mỗi kỳ bầu cử Đại biểu Quốc...

Phê phán quan điểm sai trái phủ nhận nguyên tắc ‘Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội’

Trong những năm qua, các thế lực thù địch luôn đẩy mạnh các hoạt động phá hoại sự nghiệp cách mạng của Đảng. Mũi...

“Tự ứng cử”, trò kiếm cơm mới của nghề “dân chủ”

Sau Đại hội Đảng lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc...

“Tự ứng cử”, trò kiếm cơm mới của nghề “dân chủ”

Sau Đại hội Đảng lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc...

Chủ nghĩa dân túy và những cảnh báo đối với Việt Nam

Bài từ tháng 5/2018, Trelangblog.com đăng lại bởi giá trị thực tiễn của nó, đặc biệt khi kỳ bầu cử Quốc hội đang đến...

Đại hội XIII và thói cơ hội chính trị của giới dân chửi

Để ngăn nguy cơ phát sinh biểu tình, nhằm đảm bảo an ninh, trật tự cho Đại hội XIII, các cơ quan Công an...
- Advertisment -

Most Read