Ô lạ thật, lên mạng đập vào mắt cái bài viết này. Chúng đang lên án và cho rằng việc treo cờ tổ quốc ở các xứ, họ đạo là đi ngược lại giáo hội. Cho rằng việc treo cờ là các giáo dân phản chúa. Thử hỏi còn điều gì có thể cao hơn Tổ quốc và dân tộc. Trước khi là một tín đồ của Chúa thì bản thân mỗi tín đồ Công giáo là một công dân của đất nước Việt Nam. Còn phủ nhận điều này thì thưa anh mời a rời khỏi đất nước của chúng tôi. Đây là đất nước Việt Nam, của dân tộc Việt Nam. Chứ không phải của riêng một bộ phận cá nhân, tổ chức nào mà có thể dâng lên cho một ai đó mà các người thích.

P/s: Bài viết chỉ dành cho mấy thằng admin Thanh niên Công giáo (con cháu của lũ khát nước ngụy VNCH và một số thanh niên Công giáo có suy nghĩ như trên. Không dành cho giáo dân kính chúa, yêu nước)

Công dân Việt Nam không treo cờ Việt Nam thì treo cờ nước nào?

Nguồn: Mặt trận thanh niên chống phản động

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây