Trước tiên cần phải khẳng định rõ tổ chức khủng bố Việt tân là một tổ chức người Việt lưu vong ở nước ngoài, được các thế lực thù địch bao bọc, cung cấp tài chính, vật tư, trang thiết bị, cài cắm lực lượng bên trong nước, nhằm mục đích tuyên truyền xúi dục quần chúng nhân dân đứng lên đấu tranh, chống phá chính quyền làm mất trật tự an ninh chính trị trong nước, xúi dục quần chúng nhân dân đứng lên đấu tranh đòi công lý. Bên cạnh đó chúng chủ yếu lợi dụng vào các ngày trọng đại của đất nước, những bức xúc trong dư luận xã hội như giải quyết tranh chấp đền bù đất đai, khiếu kiện, khiếu lại nhằm kích động quần chúng nhân dân đấu tranh đòi dân chủ, dân quyền. Ngoài ra chúng công kích trên tất cả các mặt trận chính trị, tư tưởng, văn hóa, quân sự, những vấn đề xã hội chưa được giải quyết thấu đáo, bôi nhọ chế độ, nói xấu cán bộ lãnh đạo Đảng cấp cao, đả kích chiến dịch chống tham nhũng của Đảng, bôi nhọ chế độ cộng sản làm giảm lòng tin của người dân đối với Đảng.

Sự phát triển của khoa học kĩ thuật là nền móng là cơ sở để đẩy mạnh phát triển kinh tế đất nước đồng thời giúp cho chúng ta có điều kiện giao lưu, trao đổi với các nước phát triển trên thế giới. Lợi dụng vào sự phát triển của khoa học kỹ thuật chúng lấy đó là công cụ, phương tiện để tuyên truyền, cổ súy kích động quần chúng nhân dân trên các trang mạng xã hội như: facebook, youtube, Instagram, Google Plus..vv. Với quan điểm của chúng là “Mưa dầm thấm lâu” chờ thời cơ thuận lợi sẽ đứng ra lãnh đạo quần chúng nhân dân đấu tranh đòi dân chủ, dân quyền hay nói cách khác theo lời lẽ của chúng là thay trời hành đạo, xóa bỏ chế độ chủ nghĩa ở nước ta, thành lập chế độ mới-chế độ đa nguyên đa đảng…

Chiêu trò của tổ chức khủng bố Việt tân thông qua 'hội anh em dân chủ' để chống phá Đại hội XIII của ĐảngChiêu trò của tổ chức khủng bố Việt tân thông qua ‘hội anh em dân chủ’ để chống phá Đại hội XIII của Đảng

Tổ chức khủng bố Việt Tân không chỉ hoạt động độc lập chúng cấu kết với ‘hội anh em dân chủ’ để tích cực tuyên truyền cổ súy, kích động quần chúng nhân dân đấu tranh đòi tự do dân chủ, nhân quyền. Đây là một nhóm người tụ tập, chiêu mộ những thành phần bất mãn chế độ, suy thoái về phẩm chất đạo đức nối sống; sống buông thả chạy theo cái hư danh tự vẽ cho mình một bức tranh màu hồng coi mình là thành phần cứu dỗi nhân thế. Về bản chất thì ‘hội anh em dân chủ’ không khác gì đối với tổ chức khủng bố Việt Tân. Chúng lợi dụng vào các sự kiện trọng đại của đất nước và những vấn đề tranh chấp đất đai hoặc một số lãnh đạo địa phương giải quyết chế độ chính sách chưa thỏa đáng cho người dân chúng đứng lên lu loa cho rằng người dân bị cán bộ đàn áp, vơ vét tạo dư luận hoang mang, gây bất bình cho nhân dân.

Với chiêu bài nhằm gây bạo loạn lật đổ tại Việt Nam tạo cớ cho các thế lực bên ngoài can dự sâu vào chính trị nội bộ của nước ta, hòng lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam tiến tới thành lập chế độ đa nguyên đa đảng. Với sự cấu kết của Tổ chức khủng bố Việt Tân và ‘hội anh em dân chủ’ chúng ra sức công kích chống phá Đảng ta nhân dịp Đại Hội đại biểu Toàn Quốc lần thứ XIII của Đảng. Lợi dụng vào việc lấy ý kiến đóng góp của người dân vào văn kiện Đại hội Đảng chúng tích cực đưa ra những luận điệu, bôi nhọ chế độ cộng sản tuyên truyền để chống phá coi đó là chiêu trò mị dân của Đảng. Phải khẳng định rõ với bọn phản động này là: Đảng ta là một Đảng chân chính, một Đảng thống nhất từ trên xuống dưới được quần chúng nhân dân tin tưởng, nhìn lại chặng đường lịch sử hơn 70 năm xây dựng và phát triển của Đảng, Đảng ta đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam, dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đưa đất nước thoát khỏi áp bức bóc lột của đế quốc xâm lược, mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho toàn dân, điều này đã được tổ chức hòa bình Thế giới đánh giá cao là một trong 7 nước có tình hình chính trị ổn định nhất. Ngoài lợi ích của dân Đảng ta không còn lợi ích gì khác và được Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định ‘Đảng ta lấy dân làm gốc; quan tâm chăm lo cho dân lấy sức mạnh của toàn dân để xây dựng đất nước chống lại các thế lực thù địch trong và ngoài nước’.

Đại hội lần thứ XIII của Đảng đang đến cận kề đây là sự kiện trọng đại của đất nước, là ngày hội lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân với niềm hân hoan khấn khởi; nhân nhân cả nước đang nô nức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng làm cho Đảng ta vĩ đại hơn, đất nước giàu đẹp hơn. Trước những âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch mỗi người dân cần phải cảnh giác nâng cao tinh thần cách mạng, không để các thế lực phản động lôi kéo, cổ súy, kích động làm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Để làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch trong và ngoài nước Đảng ta cần phải quyết liệt hơn nữa đây không chỉ đơn thuần là nhiệm vụ của riêng Đảng mà là nhiệm vụ của toàn bộ xã hội với tinh thần đề cao cảnh giác mỗi người dân là một chiến sĩ đấu tranh trên mặt trận tư tưởng và hiểu đúng nghĩa và tầm quan trọng trong công tác phòng chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ đó là:

Thứ nhất, phát huy vai trò của mọi tầng lớp nhân dân kiên quyết đấu tranh chống luận điệu sai trái, có biện pháp tố giác, ngăn chặn kịp thời những phần tử kích động, bội nhọ, nói xấu Đảng.

Hai là, tích cực chủ động đấu tranh những luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng, đồng thời vạch mặt những tổ chức phản động ra trước công chúng thông qua mạng internet, làm cho người dân coi các tổ chức này là ‘bệnh dịch’ cần xa lánh, bài trừ những trang mạng không chính thống, lôi kéo mọi người dân cùng tham gia đấu tranh.

Ba là, tích cực tuyên truyền đường lối quan điểm của Đảng cho mọi người dân thấy được sự trong sáng minh bạch của Đảng, thông qua các phương tiện truyền thông nhất là đối với tầng lớp thanh niên để họ thấy được âm mưu thâm độc của kẻ thù. Đồng thời, phát huy sức mạnh tầng lớp thanh niên, đây là lực lượng nòng cốt, là tương lai của Đất nước để họ công kích phản bác lại những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

Bốn là, xử lý kiên quyết những phần tử cơ hội cục bộ, có dấu hiệu chống phá Đảng Nhà nước, bội nhọ, nói xấu chế độ kích động quần chúng nhân dân gây cản trở công cuộc phát triển Đất nước, phá vỡ nền móng dân tộc…

Ngọc Duy

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây