Hót: Tên phản động Phạm Chí Thành (tức FB Bà đầm xòe) đã bị hót vào lò sáng nay. Mọi thông tin chi tiết O sẽ tiếp tục cung cấp sau☺️

Hót: Tên phản động Phạm Chí Thành (tức FB Bà đầm xòe) đã bị hót vào lò sáng nay

Nguồn: Facebook Nguyễn Thị Lý

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây