Từ nay bất kỳ kẻ nào nói ngụy Sài Gòn là 1 quốc gia thì đó chính là kẻ phản động, muốn dâng biển đảo cho Trung Quốc!

“Từ nay thấy bất kỳ kẻ nào nói ngụy SG là quốc gia thì đó chính là kẻ phản động, muốn dâng biển đảo cho tàu!”- Đó là kết luận của một bạn đọc của Google.tienlang- bác

Sử vàng Điện Biên11:38 11 tháng 5, 2020 tại bài  SỰ DỐI TRÁ CỦA MỸ NGỤY VỚI NHÂN DÂN NAM BỘ VỀ CHẤT DIOXIN MỚI ĐƯỢC PHÁT HIỆN. Nguyên văn, bạn đọc này phân tích như sau.

====

“Sử vàng Điện Biên 11:38 11 tháng 5, 2020

Mỹ tuyên truyền nhồi sọ ngụy cha ngụy con đến mức bây giờ không thằng ngụy nào thống nhất quán được cuộc chiến chống Mỹ là gì. Thằng cha thì bảo Bắc tiến để thống nhất, thằng con thì bảo 2 quốc gia khác nhau, nội phản trong nước cũng bảo là 2 quốc gia độc lập với nhau, tức Cụ Hồ và VNDCCH là quân cướp nước, xâm lược quốc gia khác, chiếm miền Nam và biển đảo phía Nam 1 cách bất hợp pháp, giải phóng Sài Gòn và Trường Sa là bất hợp pháp. Lúc thì bảo là “nội chiến Nam Bắc”, lúc thì bảo là “chiến tranh giữa 2 cực XHCN và TBCN, CS và TB”, có nghĩa là không phải “nội chiến”.

Rất rõ ràng là chúng nó còn không biết chúng nó đang nói gì, chúng nó không hiểu những khái niệm mà chúng nó nói. Chúng nó thật ra cũng không tin những gì chúng nó nói. Chẳng qua là tìm đủ mọi cách để mà phủ nhận cuộc chiến tranh chống xâm lược của “Cộng Sản”, phủ nhận công lao chống xâm lược của “chế độ CS”, vì thù vặt Cộng sản, lòng hận thù không nguôi, nặng nề sân hận, nặng lòng oán hờn, thù riêng, hoặc vì ác ý chính trị, dã tâm chính trị, muốn lật đổ cho chế độ sụp đổ, chống Cộng, chống Đảng, phản bội, xét lại, lật sử, chống chế độ, ngụy sử.

Bất kỳ thằng nào bảo ngụy SG là 1 quốc gia hợp pháp đều là bịa tin xuyên tạc, tung tin vịt, tin giả về lịch sử và muốn hiện thực hóa đường lưỡi bò, muốn dâng biển đảo và toàn bộ 80% biển Đông cho TQ trong đường chữ U. Bởi vì ngụy SG là “quốc gia” nhưng đã chết rồi và CHXHCNVN là quân xâm lược thì có tư cách pháp lý quốc tế ngang nhau, TQ không còn ai để trả lại biển đảo thì đương nhiên họ có quyền “quịt”. Vấn đề nhân chủng, sắc tộc không được tính trong pháp lý quốc tế về chủ quyền lãnh thổ hải đảo, luật biển LHQ, cũng chưa bao giờ được tính vào trong tập quán quốc tế từ xưa. Vì vậy nếu ngụy SG là 1 “quốc gia” thì tất nhiên chẳng có gì khác nhau với việc TQ, Đài Loan và các nước khác chiếm đóng Hoàng Trường sa.”

====

Quan điểm của bạn đọc Sử vàng Điện Biên 11:38 11 tháng 5, 2020 hoàn toàn phù hợp với quan điểm của bác Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn thể hiện tại bài TRUNG TƯỚNG NGUYỄN THANH TUẤN PHÊ PHÁN THIẾU TƯỚNG LÊ VĂN CƯƠNG. Bác Thanh Tuấn nhấn mạnh, nếu coi ngụy Sài Gòn là quốc gia độc lập thì khi giải phóng miền Nam, tức là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã xâm lược một quốc gia độc lập. Khi đó, Trung quốc sẽ nói: “CHXHCNVN chẳng có tư cách gì đòi lại các đảo mà TQ đã chiếm của VNCH, nếu có trả chúng tôi sẽ trả cho VNCH”!

Bác Tuấn viết tiếp “Phải chăng các ông muốn đòi lại biển đảo cho cái gọi là chế độ VNCH? Và ông đang vô tình hay cố ý tìm cách để bọn VNCH đang lưu vong trở về nước để họ có tư cách đòi lại biển đảo đã mất?-  việc mà cả dân tộc này không bao giờ chấp nhận thì ông đang thay mặt bọn phản dân hại nước, tiếp tục chống Cộng điên cuồng làm thay họ cái việc yêu cầu Đảng, nhà nước ta cho bọn chống Cộng trở về đó.”

Quan điểm của bạn đọc Sử vàng Điện Biên 11:38 11 tháng 5, cũng hoàn toàn phù hợp với quan điểm của Google.tienlang thể hiện tại bài QUAN ĐIỂM CỦA ÔNG PHAN HUY LÊ “THỪA NHẬN VNCHĐỂ ĐÒI HOÀNG SA” – NHÌN TỪ GÓC ĐỘ PHÁP LÝ QUỐC TẾ

Tại bài này, Google.tienlang đã phân tích, nếu công nhận phía Nam vĩ tuyến 17 có một Nhà nước –VNCH thì tức là khi dân tộc VN tiến hành cuộc Kháng chiến Chống Mỹ cứu nước để Giải phóng miền Nam thì lại là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã “xâm lược” một quốc gia có chủ quyền ở nam Vĩ tuyến 17 là VNCH.

Hành động này đã vi phạm một trong những nguyên tắc cơ bản nhất của luật quốc tế, đó là nguyên tắc cấm sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực. Nguyên tắc này được ghi nhận một cách rõ ràng trong điều 2.4 của Hiến chương Liên Hiệp Quốc  (Xem link:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Hien-Chuong-Lien-hop-quoc-1945-229045.aspx) cũng như trong luật tập quán quốc tế. Trong Nghị quyết 2625 về các nguyên tắc của luật quốc tế điều chỉnh mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã một lần nữa nghiêm cấm tất cả các quốc gia không được sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ và độc lập về chính trị của các quốc gia khác.

(Xem link:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Tuyen-bo-nguyen-tac-cua-Luat-Quoc-te-dieu-chinh-quan-he-huu-nghi-hop-tac-giua-cac-quoc-gia-phu-hop-voi-Hien-chuong-lien-hop-quoc-1970/65775/noi-dung.aspx

Thậm chí, việc sử dụng vũ lực còn được coi là vi phạm các quy phạm có tính chất mệnh lệnh chung của luật pháp quốc tế (các quy phạm jus cogens). Đây là những quy phạm có vị trí tối cao trong luật quốc tế, không cho phép bất cứ quốc gia nào có thể vi phạm hay biện minh cho vi phạm của mình dưới bất kỳ hình thức nào.

Với các quy phạm có tính mệnh lệnh chung, luật pháp quốc tế cũng đặt ra nghĩa vụ đối với cộng đồng quốc tế không được công nhận tình hình hay tình huống được tạo dựng bởi việc vi phạm các quy phạm có tính chất mệnh lệnh của luật quốc tế, mà cụ thể ở đây là quy phạm về việc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Như ta đã biết, tháng 1 năm 1974 Trung Quốc dùng vũ lực xâm lược Hoàng Sa khi đang thuộc quyền trông giữ của VNCH. Và Trung Quốc chiếm đóng bất hợp pháp Hoàng Sa từ đó đến nay.

Nhưng, nếu theo quan điểm coi ngụy Sài Gòn là 1 quốc gia độc lập thì Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và nay là CHXHCN Việt Nam- cũng là một kẻ xâm lược toàn bộ lãnh thổ VNCH (trừ Hoàng Sa đã bị xâm lược trước đó bởi Trung Quốc)- ngày nay Việt Nam lấy tư cách gì để đòi Hoàng Sa?

Hoàng Ngân Thương

Nguồn: Google.Tiên lãng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây