Với tuyên bố này tiến sĩ Nguyễn Đức Thành xứng đáng là quả bom nhiệt hạch giữa lòng xã hội!

35
67

Với tuyên bố này tiến sĩ xứng đáng là quả bom nhiệt hạch giữa lòng xã hội!

Ông không chỉ yếu kém về nhận thức pháp luật và còn nông cạn về ý thức văn hoá cộng đồng theo truyền thống của người Việt.

Hay ông cũng đang kinh doanh khẩu trang, viện nghiên cứu kinh tế và chính sách thuộc Đại học kinh tế mà???

Với tuyên bố này tiến sĩ Nguyễn Đức Thành xứng đáng là quả bom nhiệt hạch giữa lòng xã hội!
Với tuyên bố này tiến sĩ Nguyễn Đức Thành xứng đáng là quả bom nhiệt hạch giữa lòng xã hội!
Với tuyên bố này tiến sĩ Nguyễn Đức Thành xứng đáng là quả bom nhiệt hạch giữa lòng xã hội!

Nguồn: Facebook Nguyễn Thị Lý

35 BÌNH LUẬN

  1. Thằng này với bọn dương trung quốc,lưu bình nhưởng là 1 giuộc mà.chính sách gì có lợi cho đất nước là chúng tìm cách chống phá,kích động,gây chia rẻ.chính đám này mới là lủ dân túy

  2. Không biết bằng cách nào mà hắn trở thành tiến sỹ? Đã là tiến sỹ thì trình độ, năng lực, nhận thức xã hội phải là người toàn diện mọi mặt, phát ngôn phải rất chuẩn chỉ. Qua theo dõi hành động, phát ngôn thì thấy trình độ của tay này chỉ là tiến sỹ phá hoại.

  3. Sao lại vội vã, sao lại nông cạn, bán đúng giá, thậm chí giảm giá bán trong lúc thiên tai, dịch bệnh là trách nhiệm xã hội và là đạo đức con người. Thử hỏi nếu ngành điện hay ngành nước nó cắt mẹ điện, nước của mấy ốt bán thuốc đó thì có sống được ko. Nhưng ngành điện, nước là do Nhà nước quản lý và yêu cầu phải phục vụ xã hội đó. Thằng này ng……u.!

Gửi phản hồi